Quy định Bảo Hiểm Sử dụng lao động đã nghỉ hưu có phải đóng BHXH và...

Sử dụng lao động đã nghỉ hưu có phải đóng BHXH và BHTN?

10995
Sử dụng lao động đã nghỉ hưu có phải đóng BHXH và BHTN?

Nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn sử dụng người lao động cao tuổi, đã nghỉ hưu để làm việc. Vậy khi sử dụng đối tượng lao động này, doanh nghiệp có cần phải đóng bảo hiểm xã hội và đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

Sử dụng lao động đã nghỉ hưu có phải đóng BHXH và BHTN?

Người lao động đã nghỉ hưu có cần tham gia bảo hiểm xã hội?

Những đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm những đối tượng như sau:

  • Những người lao động làm việc dựa trên hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Những người lao động làm việc dựa trên hợp đồng xác định thời hạn. Hoặc có hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 3 tháng trở lên đến dưới 12 tháng. Tính cả những hợp đồng lao động đã được tiến hành ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động khi người lao động có độ tuổi dưới 15.
  • Đối với những người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 tháng cho đến dưới 3 tháng.
  • Những người đang hưởng lương hưu, hưởng các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội. Hoặc đang hưởng các khoản trợ cấp hàng tháng mà đang ở trong quá trình giao kết hợp đồng đồng. Những đối tượng này sẽ không thuộc các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tóm lại, trường hợp mà những người cao tuổi đang ở trong quá trình được hưởng lương hưu. Những đối tượng này sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Những người lao động đã nghỉ hưu có cần tham gia bảo hiểm y tế hay không?

Sử dụng lao động đã nghỉ hưu có bị đóng BHXH và BHTN không?

Căn cứ ở trong Luật số 46/2014/QH13 quy định:

Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế, bao gồm những người được hưởng lương hưu và những người được hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

  • Những người lao động làm việc dựa trên hợp đồng không xác định thời hạn. Những người lao động làm việc với hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên và không dưới 12 tháng. Những đối tượng quản lý doanh nghiệp hoặc quản lý đơn vị.
  • Những người lao động hoạt động không chuyên trách ở các cơ quan phường, xã hoặc thị trấn.

Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng

  • Những đối tượng được hưởng lương hưu hoặc được hưởng trợ cấp mất sức lao động.
  • Những đối tượng đang được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Lí do vì bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp. Những công nhân cao su đang được hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của chính phủ.
  • Những người lao động nghỉ việc, đang được hưởng trợ cấp ốm đau. Hoặc những người này đang mắc bệnh nằm trong những danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

Như vậy, khi người lao động cao tuổi đang trong quá trình hưởng lương hưu vẫn sẽ phải đóng bảo hiểm y tế. Nhưng sẽ do bên cơ quan bảo hiểm xã hội đóng cho.

Người lao động đã nghỉ hưu có cần phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Trong điều 186 của Luật Lao động quy định.

  • Những người lao động nhưng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hoặc không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài việc những người này được trả lương dựa trên công việc của họ. Bên sử dụng lao động còn có trách nhiệm phải chi trả thêm cho người lao động cùng lúc với kỳ lương của người lao động. Đó là một khoản tiền dành cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Trong điều 167 về sử dụng người lao động cao tuổi đã quy định:

Khi người lao động đã nghỉ hưu. Trường hợp mà người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mới. Người lao động không chỉ được hưởng quyền lợi dựa trên chế độ hưu trí. Bên cạnh đó, người lao động vẫn sẽ được hưởng quyền lợi lao động đã được thỏa thuận theo hợp đồng trước đó.

Kết luận

Khi doanh nghiệp kí kết hợp đồng lao động đối với những người lao động cao tuổi đã nghỉ hưu. Nếu người này vẫn chưa đủ thời gian để đóng BHXH. Như vậy, trong trường hợp này người lao động cần phải tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN. Nếu ngược lại, người lao động đã có đủ thời gian đóng BHXH. Như vậy, người này sẽ không cần phải tham gia đóng những khoản trên.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET hỗ trợ doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác…; TNCT được giảm thuế theo Hiệp định: Kế toán tự điền số liệu thực tế phát sinh.

Anh chị tìm hiểu thêm về nghiệp vụ quyết toán Thuế TNCN trên phần mềm kế toán MISA SME.NET tại link dưới đây:

Xem thêm: 

Các khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động

Sử dụng người lao động nước ngoài không có giấy phép bị xử phạt như thế nào?

Người lao động tự ý nghỉ khi hết hạn hợp đồng hay đợi công ty báo?

Những hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật người lao động

Ai có quyền ra quyết định xử lý kỷ luật với người lao động?