Quy định Bảo Hiểm Đã có quy định xử phạt hành chính đối với các vi...

Đã có quy định xử phạt hành chính đối với các vi phạm về đóng BHXH bắt buộc, BHTN

376

Ngày 1/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.

Đã có quy định xử phạt hành chính với vi phạm về BHXH và BHTN

Xử phạt vi phạm về đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây:

Đối với người lao động

– NLĐ thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.

– NLĐ thỏa thuận với người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc và BHTN nhưng không đúng đối tượng hoặc không đúng mức quy định.

Đối với người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng:

– Hằng năm, không niêm yết công khai thông tin đóng BHXH của NLĐ.

– Không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng BHTN cho NLĐ. Dẫn đến NLĐ không hoàn thiện được hồ sơ hưởng BHTN theo quy định.

– Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng BHXH bắt buộc, BHTN của NLĐ khi NLĐ hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Mức xử phạt cao hơn đối với người sử dụng lao động là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Mức phạt này áp dụng khi người sử dụng lao động không cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin cũng như tài liệu liên quan đến việc đóng và hưởng BHXH bắt buộc, BHTN cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan BHXH.

Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN

Người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN khi có các hành vi sau:

– Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

– Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định nhưng chua phải là trốn đóng.

– Đóng BHXH, BHTN không đủ số người thuộc diện tham gia nhưng không phải là trốn đóng.

Mức phạt đối với các hành vi ở trên bị khống chế ở mức cao nhất là 75.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN

Nếu người sử dụng lao động không đóng BHXH bắt buộc, BHTN cho toàn bộ NLĐ thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng. Tối đa không quá 75 triệu đồng.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng

Mức xử phạt đối với người sử dụng lao động có hành vi trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự là 50 đến 75 triệu đồng.

Xử phạt vi phạm quy định về lập hồ sơ để hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

Mức phạt này áp dụng đối với người lao động có một trong các hành vi:

– Kê khai không đúng sự thật, sửa chữa, tẩy xóa làm sai sự thật những nội dung có liên quan đến việc hưởng BHXH, BHTN.

– Không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm khi người lao động có việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Có việc làm.

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

+ Hưởng lương hưu hằng tháng.

+ Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Mức phạt này áp dụng với người sử dụng lao động có hành vi:

– Làm giả, làm sai lệch nội dung hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp .

– Hành vi trên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với mỗi hồ sơ làm giả.

Nghị định số 28/2020/NĐ-CP

Để xem chi tiết các mức phạt khác tại Nghị định số 28/2020/NĐ-CP , bạn đọc vui lòng tải về TẠI ĐÂY.

Xem thêm:

Giấy đề nghị tạm ứng là gì? Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất

Mời tải về mẫu bảng chấm công theo ca (file Excel)

Tải về hệ thống chứng từ kế toán tài sản cố định chuẩn theo Thông tư 133