Cách sử dụng hàm WEEKDAY để đổi ngày sang thứ trong Excel

Đăng bởi Nguyễn Tiến Huy - 26/09/2020
ketoan.vn
756 Lượt đọc

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ giới thiệu tới bạn đọc cách sử dụng hàm WEEKDAY để đổi ngày sang thứ trong Excel một cách đơn giản.

1. Cấu trúc hàm WEEKDAY

Cú pháp hàm: =WEEKDAY(serial_number; [return_type])

Trong đó:

 • Serial_number: đối số bắt buộc, là ngày mà bạn muốn tìm thứ trong tuần.
 • Return_type: đối số tùy chọn, là một số xác định kiểu giá trị trả về.

Lưu ý: 

 • Hàm sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! nếu serial_number có giá trị vượt quá giá trị ngày tháng
 • Hàm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! nếu serial_number không phải dạng số hoặc ngày tháng
 • Nếu return_type bằng 1 hoặc bỏ qua thì giá trị trả về là các số từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy)
 • Nếu return_type bằng 2 thì giá trị trả về là các số từ 1 (thứ hai) đến 7 (chủ nhật)
 • Nếu return_type bằng 3 thì giá trị trả về là các số từ 0 (thứ hai) đến 6 (chủ nhật)
 • Nếu return_type bằng 11 thì giá trị trả về là các số từ 1 (thứ hai) đến 7 (chủ nhật)
 • Nếu return_type bằng 12 thì giá trị trả về là các số từ 1 (thứ ba) đến 7 (thứ hai)
 • Nếu return_type bằng 13 thì giá trị trả về là các số từ 1 (thứ tư) đến 7 (thứ ba)
 • Nếu return_type bằng 14 thì giá trị trả về là các số từ 1 (thứ năm) đến 7 (thứ tư)
 • Nếu return_type bằng 15 thì giá trị trả về là các số từ 1 (thứ sáu) đến 7 (thứ năm)
 • Nếu return_type bằng 16 thì giá trị trả về là các số từ 1 (thứ bảy) đến 7 (thứ sáu)
 • Nếu return_type bằng 17 thì giá trị trả về là các số từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy)

2. Cách sử dụng hàm WEEKDAY để đổi ngày sang thứ

Ví dụ ta cần đổi các ngày trong hình dưới sang thứ.

Áp dụng cấu trúc hàm như trên ta có công thức như sau:

=WEEKDAY(A2)

Sao chép công thức cho các ô còn lại ta sẽ thu được kết quả như hình dưới. Vì trong công thức ta bỏ qua đối số return_type nên kết quả trả về 1 sẽ tương ứng với chủ nhật, 2 tương ứng với thứ 2… và 7 tương ứng với thứ 7.

Tiếp theo, chúng ta chuyển thứ sang dạng chữ bằng công thức sau:

=IF(B2=1;”Chủ nhật”;”Thứ “&B2)

Sao chép công thức cho các ô còn lại ta sẽ thu được kết quả như sau:

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách đổi ngày sang thứ trong Excel. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Cách sử dụng hàm CONCATENATE để nối chuỗi trong Excel

Vài cách sử dụng hàm SUM để tính tổng trong Excel

Cách dùng hàm DATEDIF để tính thâm niên công tác

Mẹo sử dụng hàm LEN để lọc dữ liệu trong Excel

Cách sử dụng hàm DAYS360 để tìm số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *