Mẫu chứng từ tiền lương Tải về file Excel chấm công và tính lương làm theo ca

Tải về file Excel chấm công và tính lương làm theo ca

10531

Tiền lương làm theo ca luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất hiện nay. Tiền lương này được tính dựa theo bảng chấm công, hợp đồng lao động, phiếu xác nhận sản phẩm… và quy chế lương thưởng của doanh nghiệp. Ketoan.vn xin chia sẻ với các bạn file Excel chấm công và tính lương làm theo ca đầy đủ nhất. Bạn cũng có thể tải về phần mềm tính lương nhân viên để sử dụng ngay.

Ca làm việc là gì?

Ttại Bộ luật Lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn Bộ luật này quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi lần này đã làm rõ cụm từ làm việc theo ca là như thế nào, cụ thể như sau:

Điều 8. Tổ chức “làm việc theo ca” để xác định thời gian nghỉ trong giờ làm việc và nghỉ chuyển ca

1. “Làm việc theo ca” quy định tại Khoản 1 Điều 109 của Bộ luật lao động là việc tổ chức làm việc theo một trong 02 trường hợp sau:

a) Có ít nhất 02 người hoặc 02 nhóm người thay phiên nhau làm việc trên cùng một vị trí làm việc trong 01 ngày (24 giờ liên tục);

b) Có ít nhất 01 người hoặc 01 nhóm người làm việc vào bất kỳ giờ nào trong khung giờ làm việc ban đêm được quy định tại Điều 106 của Bộ luật lao động.

2. “Ca làm việc” quy định tại Điều 110 của Bộ luật lao động là khoảng thời gian làm việc của mỗi người hoặc một nhóm người riêng biệt khi làm việc theo ca nêu tại Khoản 1 Điều này.

Cách sử dụng file Excel chấm công và tính lương theo ca

1. Sheet HSNS

Tại đây sẽ lưu trữ những thông tin cơ bản về người lao động như tên, tuổi, mã nhân viên, bộ phận làm việc…

2. Sheet BCC

Bảng chấm công theo dõi ngày công thực tế mà nhân viên đã làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội trong tháng. Bảng chấm công được dùng làm căn cứ tính trả lương cho nhân viên, người lao động được đầy đủ và chính xác nhất.

Mỗi bộ phận, tổ, nhóm đều phải lập bảng chấm công hàng tháng. Sau đó chuyển sang phòng kế toán. Sử dụng cùng các loại giấy tờ liên quan khác áp dụng tính lương trả cho nhân viên.

Việc chấm công theo ca được hiểu như sau: người lao động sẽ thực hiện chấm công trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc ca làm việc trong ngày. Trong một ngày có thể chia thành 2 đến 3 ca làm việc, mỗi ca làm việc 8 tiếng. Trong một ngày chỉ có duy nhất một ca được chấm. Trong mỗi ca làm việc, người lao động có thể làm thêm giờ ngay trong ca đó. Và số giờ tăng thêm được tính vào số giờ làm thêm. Để linh hoạt hơn, người lao động có thể luân chuyển các ca làm việc trong ngày, trong tuần hoặc trong tháng.

3. Sheet BLuong

Bảng lương chính là căn cứ để trả lương người lao động. Bảng lương được lập dựa trên bảng chấm công cùng những hệ số lương, các khoản giảm trừ… để tính ra số lương thực tế chi trả cho người lao động.

Các bạn có thể tải về file Excel chấm công và tính lương theo ca TẠI ĐÂY.

Xem thêm