Quy định Bảo Hiểm Những lưu ý về lương và bảo hiểm cho Công ty mới...

Những lưu ý về lương và bảo hiểm cho Công ty mới thành lập

1988
Những quy định về lương và bảo hiểm cho Công ty mới thành lập

Đối với các công ty mới thành lập, vấn đề về lương và bảo hiểm vô cùng quan trọng. Nếu như không đăng ký đúng, có thể doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Những quy định về lương và bảo hiểm cho Công ty mới thành lập

Xây dựng bảng thang lương cho công ty mới thành lập

Khi xây dựng bảng thang lương, bảng lương cần phải đảm bảo được đúng nguyên tắc dựa trên quy định trong khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 144/2002/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

 • Lưu ý về khoảng cách giữa các bậc lương. Những khoảng cách này cần phải đảm bảo hợp lí để khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật. Bên cạnh đó, trong quá trình làm việc cần phải có tinh thần phấn đấu để tích lũy kinh nghiệm và phát triển tài năng bản thân. Đối với mức chênh lệch liền kề giữa các bậc lương phải thấp nhất bằng 5%.
 • Đối với mức lương thấp nhất trong thang lương, bảng lương quy định cho người lao động như sau: Nếu như làm công việc đòi hỏi phải có trình độ, qua học nghề, lương phải cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
 • Đối với mức lương của những nghề nghiệp độc hại, nguy hiểm. Hoặc những công việc đặc biệt độc hại, nguy hiểm. Mức lương quy định của những công việc này phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của những công việc làm ở điều kiện bình thường.
 • Trong quá trình xây dựng bảng bảng thang lương, những công ty mới thành lập cần phải tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Hoặc có thể tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn lâm thời. Sau đó công ty mới công bố bảng lương ở trong nội bộ.

Lưu ý

Trong khoảng thời gian 6 tháng, tính từ ngày công ty mới thành lập và đi vào hoạt động. Công ty bắt buộc phải tiến hành đăng ký bảng thang lương với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động.

App woman white solution closeup two Free Photo

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký thang bảng lương cho công ty mới thành lập

Khi đăng ký thang bảng lương dành cho công ty mới thành lập, cần chuẩn bị những hồ sơ như sau:

 • Công văn đề nghị của bên phía công ty, doanh nghiệp, bao gồm có 3 bộ
 • Hệ thống bảng thang lương, bảng lương mà doanh nghiệp đã tự xây dựng trước đó. Yêu cầu 3 bộ
 • Bảng phụ cấp lương của công ty theo mẫu. Nếu có, cần chuẩn bị 3 bộ
 • Bảng quy định về những tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc những nhóm nghề nghiệp, công việc trong bảng thang lương.
 • Bảng tổng hợp ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời.

Chú ý: Khi đăng ký hệ thống bảng thang lương cho công ty, cần phải cầm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Có thể sử dụng bản chính hoặc bản sao chứng thực.

Đăng ký bảo hiểm xã hội cho công ty mới thành lập

Những công ty mới thành lập, thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu tiên cần có mã đơn vị giao dịch BHXH. Sau đó, công ty cần phải thực hiện mẫu số 101/…/THU-Đăng ký bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc.

Trong hồ sơ đăng ký cần có những yêu cầu như sau:

 • Phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Sử dụng mẫu TK3.
 • Quyết định về việc thành lập hoặc sử dụng giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty. Mẫu này công ty có thể sử dụng bản sao chứng thực.
 • Danh sách những đối tượng lao động của công ty tham gia BHXH và BHYT. Sử dụng mẫu D02-TS và chỉ cần 1 bản.
 • Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hộ và bảo hiểm y tế đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu tiên. Sử dụng mẫu TK1-TS, chỉ cần 1 bản/người.

Những lưu ý khi đăng ký bảo hiểm cho công ty mới

 • Bên phía đơn vị sẽ có trách nhiệm phải nộp lại toàn bộ số tiền bảo hiểm phải đóng. Trong khoản thời gian 3 ngày, kể từ ngày cơ quan bảo hiểm đã nhận được hồ sơ để được cấp thẻ BHYT.
 • Nếu như người lao động đã được cấp giấy xác nhận thu hồi sổ bảo hiểm xã hội do hưởng trợ cấp BHXH 1 lần. Hồ sơ sẽ được lập theo phiếu giao nhận hồ sơ 317 để được trợ cấp tờ bìa của sổ BHXH.

Xem thêm: 

Tải nhanh các mẫu công văn giấy tờ, biên bản giải trình cơ quan thuế, BHXH hay dùng

Hướng dẫn lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH mẫu TK1-TS

Tải về bộ hồ sơ đối với đơn vị tham gia BHXH lần đầu, chuyển địa bàn

Mức lương đóng BHXH tối thiểu và tối đa quy định thế nào?

Sử dụng lao động đã nghỉ hưu có phải đóng BHXH và BHTN?