Kinh nghiệm Khấu trừ tiền lương của người lao động thế nào cho đúng...

Khấu trừ tiền lương của người lao động thế nào cho đúng luật nhất? 

736

Khấu trừ tiền lương của người lao động là điều nhiều doanh nghiệp vẫn thường làm. Tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng biết cách khấu trừ tiền lương để đảm bảo đúng với luật hiện hành. 

Khấu trừ tiền lương của người lao động sao cho đúng luật nhất? 

Các khoản được khấu trừ vào tiền lương của người lao động

 • Khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Khoản này khấu trừ 8% tiền lương
 • Khoản tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp, khấu trừ 1%
 • Khoản bảo hiểm y tế của người lao động đóng 1,5% tiền lương
 • Quỹ phòng chống thiên tai, đóng 1 ngày tiền lương
 • thuế thu nhập cá nhân sau khi đã giảm trừ các khoản như bản thân hay người phụ thuộc. 

Quy định về hành vi khấu trừ tiền lương

Khấu trừ tiền lương của người lao động sao cho đúng luật nhất? 

Trong điều 101 của Bộ luật Lao động đã quy định về hành vi khấu trừ tiền lương dành cho người lao động như sau: 

 • Những người sử dụng lao động chỉ được phép khấu trừ tiền lương của người lao động với mục đích như sau. Để bồi thường những thiệt hại do người lao động làm ra như hư hỏng dụng cụ làm việc hoặc hư hỏng thiết bị của người lao động. 
 • Khi bị khấu trừ lương, người lao động được phép biết lý do khấu trừ lương của mình. 
 • Quy định về mức tiền lương khấu trừ hàng tháng của người lao động không được vượt quá 30% so với tiền lương hằng tháng của người lao động. Và chỉ được khấu trừ khi người lao động đã trích nộp những khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 

Quy định về bồi thường thiệt hại

Bồi thường thiệt hại trong điều 130 của Bộ luật lao động quy định như sau: 

 • Người lao động làm hư hỏng dụng cụ hoặc những thiết bị khác. Người lao động có những hành vi gây ra thiệt hại về tài sản của người lao động sẽ bị bồi thường theo đúng quy định của pháp luật. 
 • Người lao động đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng vì sơ suất trong quá trình lao động. Nhưng giá trị thiệt hại gây ra không vượt quá 10 tháng lương tối thiểu vùng. Trường hợp này người lao động phải bồi thường nhiều nhất 3 tháng tiền lương. Số tiền bồi thường của người lao động sẽ được khấu trừ hằng tháng vào trong tiền lương của người đó. 
 • Người lao động làm mất dụng cụ hoặc thiết bị, tài sản của sử dụng lao động. Lí do làm mất do người sử dụng lao động giao hoặc tài sản bị tiêu hao quá định mức cho phép. Trường hợp này phải bồi thường thiệt hại tiêu hao tài sản một phần hoặc phải bồi thường toàn bộ tài sản. Nếu như trong trường hợp này, người lao động có hợp đồng trách nhiệm, sẽ phải bồi thường dựa trên hợp đồng trách nhiệm. Nhưng nếu như tài sản bị hư hỏng do thiên tai hoặc do những lý do không thể lường trước được sẽ không cần bồi thường. 

Như vậy có thể thấy rằng, người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương khi người lao động làm hư hại hoặc hỏng dụng cụ của mình. Quy định đối với mức khấu trừ của người lao động không được phép vượt quá 30% tiền lương hằng tháng. 

Mức xử phạt nếu không khấu trừ tiền lương đúng quy định

Các hành vi vi phạm

Người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt khi có những hành vi như sau: 

 • Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động không đúng thời hạn
 • Trả lương cho người lao động thấp hơn so với mức quy định trong bảng thang lương
 • Không trả hoặc trả không đủ tiền tăng ca, làm thêm cho người lao động
 • Khấu trừ tiền không đúng cho người lao động
 • Trả lương không đúng cho người lao động khi người này tạm thời chuyển qua làm công việc khác. 

Mức xử phạt

Những hành vi vi phạm trên, bên sử dụng lao động sẽ bị xử phạt với các mức như sau: 

 • Xử phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng nếu người sử dụng lao động vi phạm từ 1 người đến 10 người
 • Phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động. 
 • Phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động. 
 • Phạt 30 triệu đến 40 triệu đồng nếu vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động. 
 • Phạt từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 người trở lên. 

Xem thêm: 
Từ 2021, tiền lương làm việc ngày nghỉ lễ, Tết được tăng bao nhiêu?
Tiền lương tháng của người lao động sẽ bị trừ những khoản nào?

Hiểu rõ về tiền lương tháng tính đóng các loại bảo hiểm

Những hành vi vi phạm quy định về tiền lương và mức phạt tương ứng

Định khoản kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương