Chi phí Lương Mức lương năm 2021 có thể thay đổi do ảnh hưởng của...

Mức lương năm 2021 có thể thay đổi do ảnh hưởng của dịch Covid-19

498
Mức lương năm 2021 có thể thay đổi do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Do sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dự kiến về chính sách lương năm 2021 của NLĐ có thể sẽ được điều chỉnh. Những thay đổi đó là gì?

Mức lương năm 2021 có thể thay đổi do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Có thể không tăng lương tối thiểu vùng từ 2021

Thông thường, trong khoảng thời gian tháng 10 hằng năm sẽ dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu vùng của năm sau. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ không diễn ra cuộc họp dự thảo này.

Trong năm nay, khả năng rất cao mức lương tối thiểu vùng của năm 2021 sẽ không được điều chỉnh tăng lên. Thay vào đó, chính sách lương 2021 vẫn sẽ giữ nguyên như chính sách của năm 2020. Điều này đã được thống nhất qua Hội đồng tiền lương Quốc gia và cũng đã được Chính phủ xem xét và quyết định.

Có thể thấy rằng, rất nhiều khả năng mức lương tối thiểu vùng của năm 2021 sẽ giữ nguyên. Lý do duy nhất để đưa ra quyết định quan trọng này đó là vì sự tác động mạnh mẽ của dịch covid-19.

Rất nhiều doanh nghiệp đang điêu đứng, gặp quá nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Kéo theo việc nếu tăng mức đóng BHXH và những chi phí liên quan khác sẽ gây ra sức ép quá lớn đến cho các doanh nghiệp.

Có thể chưa áp dụng lương theo vị trí việc làm

Vào thời điểm giữa năm 2018, Ban Chấp hành trung ương đã  thông qua về Nghị quyết 27-QN/TW về vấn đề cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức và viên chức.

Và trong Nghị quyết này đã nhấn mạnh về vấn đề tiền lương trong năm 2021. Bắt đầu từ năm 2021 sẽ áp dụng chế độ tiề lương mới nhất đối với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và các lực lượng vũ trang trong hệ thống chính trị. Còn đối với mức lương cơ sở cũng như hệ số lương sẽ bị bãi bỏ. Thay vào đó sẽ xây dựng nên một hệ thống bảng lương dựa trên vị trí việc làm.

Vấn đề cải cách chính sách lương 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới nhất đối với NLĐ. Đích cuối cùng của chính sách hướng tới kỳ vọng rằng tiền lương sẽ được chi trả đúng với khả năng lao động. Bên cạnh đó, sẽ không còn chế độ trả lương ở trong doanh nghiệp dựa trên bằng cấp cũng như thâm niên hiện nay.

Những đề án cải cách tiền lương dựa trên vị trí việc làm cho người lao động đang gặp phải nhiều khó khăn. Yếu tố gây ra khó khăn là do sự ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19. Khả năng cao đề án này vẫn chưa được thực hiện ở trong năm 2021.

Chính sách lương 2021 sẽ có sự thay đổi do ảnh hưởng của dịch covid-19

Bãi bỏ một số các khoản phụ cấp cho người lao động

Bắt đầu từ năm 2021, sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề cho người lao động. Trừ đối tượng người lao động làm việc quân đội, công an. Việc bãi bỏ này để đảm bảo được sự tương quan giữa tiền lương đối với các đối tượng cán bộ, công chức.

Dự kiến sẽ bãi bỏ các khoản phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Bởi vì những chức vụ lãnh đạo này trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ. Bãi bỏ những khoản phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội. Bãi bỏ các khoản phụ cấp công vụ vì khoản này đã đưa vào trong mức lương cơ bản. Bãi bỏ khoản phụ cấp độc hại, nguy hiểm vì những khoản này đã được đưa vào phụ cấp theo nghề.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Mức lương tối thiểu vùng 2021 dự kiến sẽ được giữ nguyên như mức lương của 2020. Cụ thể như sau:

Mức lương của vùng I: 4,42 triệu đồng/ tháng

Mức lương của vùng II: 3,92 triệu đồng/ tháng

Mức lương của vùng III: 3,43 triệu đồng/ tháng

Mức lương của vùng IV: 3,07 triệu đồng/ tháng

Khi doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ sẽ không được xóa bỏ hay cắt giảm chế độ. Ví dụ như chế độ lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc ban đêm hay làm việc trong điều kiện độc hại.

Như vậy, chính sách lương 2021 có khả năng cao sẽ giữ nguyên mức lương tối thiểu vùng 2020. Bên cạnh đó có thể sẽ cắt bỏ đi một số những khoản phụ cấp lương cho người lao động.

Xem thêm: 

Những trường hợp nghỉ hưu sớm nào được hưởng nguyên lương?

Mời bạn đọc tải về file Excel tính thuế TNCN theo lương NET

Mức lương đóng BHXH tối thiểu và tối đa quy định thế nào?

Những trường hợp nghỉ làm vẫn được hưởng nguyên lương từ năm 2021

Từ 2021, tiền lương làm việc ngày nghỉ lễ, Tết được tăng bao nhiêu?