Nổi bật 2 Tải về file mẫu nội quy lao động mới nhất cho doanh...

Tải về file mẫu nội quy lao động mới nhất cho doanh nghiệp

2708

Nội quy lao động được coi là “luật” trong nội bộ doanh nghiệp. Bài viết sẽ cung cấp mẫu nội quy lao động mới và chi tiết nhất mà mọi doanh nghiệp có thể áp dụng. Bạn đọc có thể tải về file mẫu nội quy lao động ngay trong bài viết.

Tải về mẫu nội quy lao động mới nhất 2021 cho doanh nghiệp

Một số quy định mới về nội quy lao động mới nhất

Trong Điều 118 của Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động sẽ phải ban hành nội quy lao động. Nếu như trong doanh nghiệp có sử dụng từ 10 người lao động trở lên, nội quy bắt buộc phải ban hành bằng văn bản. 

Một số những quy định mới mà người sử dụng lao động không được làm trái pháp luật, cụ thể như sau: 

  • Quy định về thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi
  • Quy định về trật tự tại nơi làm việc
  • Quy định về an toàn và vệ sinh lao động
  • Quy định về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Các trình tự và thủ tục xử lý những hành vi quấy rối tình dục ở nơi làm việc. 
  • Quy định về bảo vệ tài sản và những bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của công ty. 
  • Quy định về những trường hợp người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động qua làm một công việc khác. 
  • Những hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và một số những hình thức kỷ luật lao động. 
  • Trách nhiệm về vật chất của người sử dụng lao động. 
  • Quy định những hành vi vi phạm kỷ luật của người lao động và kèm theo những hình thức xử lý. 

Trình tự và thủ tục đăng ký nội quy lao động cho các doanh nghiệp

Để đăng ký nội quy lao động, người sử dụng lao động sẽ thực hiện dựa trên các bước sau đây: 

Bước 1. Nộp hồ sơ

Kể từ ngày bắt đầu ban hành nội quy lao động mới, người sử dụng lao động phải nộp lại hồ sơ cho bên cơ quan chuyên môn về lao động. Tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi mà người sử dụng lao động đã đăng ký kinh doanh. Yêu cầu người sử dụng lao động phải nộp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nội quy được ban hành. 

Bước 2. Tiếp nhận và xem xét hồ sơ

Kể từ ngày nhận được hồ sơ của người sử dụng lao động, trong vòng 7 ngày sẽ giải quyết. Nếu nội dung trong nội quy lao động có quy định trái với pháp luật phải sửa lại. Bên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ trực tiếp thông báo và hướng dẫn sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại. 

Tải về mẫu nội quy lao động mới nhất

Mời các bạn đọc tại về mẫu nội quy lao động TẠI ĐÂY!

Xem thêm: 

Tải về file Excel tính chi phí cho một ca máy và thiết bị xây dựng

Mời tải về các chứng từ, báo cáo trong công ty xây dựng

Mời bạn đọc tải về file Excel tính lương tăng ca làm thêm giờ

Tải về mẫu hợp đồng góp vốn với công ty khác mới nhất

Mời bạn đọc tải về file Excel quản lý xuất nhập kho