Phần mềm khác Excel Tải về file Excel tính chi phí cho một ca máy và...

Tải về file Excel tính chi phí cho một ca máy và thiết bị xây dựng

9186

Trong bài viết viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với các bạn file Excel tính chi phí cho một ca máy và thiết bị xây dựng theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 26/12/2019.

1. Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây gọi là giá ca máy) là mức chi phí bình quân cho một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công xây dựng. Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy và được xác định theo công thức sau:

CCM = CKH + CSC + CNL + CNC + CCPK

Trong đó:

 • CCM: giá ca máy (đồng/ca);
 • CKH: chi phí khấu hao (đồng/ca);
 • CSC: chi phí sửa chữa (đồng/ca);
 • CNL: chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca);
 • CNC: chi phí nhân công điều khiển (đồng/ca);
 • CCPK: chi phí khác (đồng/ca).

2. Chi phí hao phí xác định giá ca máy thi công xây dựng

Nội dung định mức các hao phí Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng:

 • Số ca làm việc trong năm: là số ca làm việc của máy trong 1 năm trong cả đời máy
 • Định mức khấu hao: là mức độ giảm giá trị bình quân của máy do hao mòn sau 1 năm sử dụng
 • Định mức sửa chữa: là mức chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy nhằm duy trì; Khôi phục năng lực hoạt động tiêu chuẩn của máy trong một năm sử dụng
 • Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng: là mức tiêu hao nhiên liệu để tạo ra động lực cho máy hoạt động trong 1 ca làm việc và nhiên liệu phụ
 • Định mức nhân công điều khiển: là số lượng, thành phần, nhóm, cấp bậc công nhân điều kiển; Vận hành máy trong 1 ca làm việc
 • Định mức chi phí khác: là định mức cho các khoản chi phí đảm bảo để máy hoạt động bình thường, có hiệu quả trong 1 năm sử dụng

3. Xác định chi phí khấu hao

 • Trong quá trình sử dụng máy, máy bị hao mòn, giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của máy do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên.
 • Định mức khấu hao của máy (%/năm) được xác định trên cơ sở định mức khấu hao của máy.
 • Số ca làm việc của máy trong năm (ca/năm) xác định trên cơ sở số ca làm việc của máy trong năm

4. Giá nhiên liệu, năng lượng diều khiển máy

Giá nhiên liệu được xác định trên cơ sở:

 • Giá xăng, dầu: theo thông cáo báo chí giá xăng dầu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex phù hợp với thời điểm tính giá ca máy và khu vực xây dựng công trình;
 • Giá điện: theo quy định về giá bán điện của nhà nước phù hợp với thời điểm tính giá ca máy và khu vực xây dựng công trình.

5. Hệ số chi phí nhiên liệu phụ cho một ca máy làm việc

Được xác định theo từng loại máy và điều kiện cụ thể của công trình. Hệ số chi phí nhiên liệu phụ có giá trị bình quân như sau:

 • Máy và thiết bị chạy động cơ xăng: 1,02;
 • Máy và thiết bị chạy động cơ diesel: 1,03;
 • Máy và thiết bị chạy động cơ điện: 1,05.

Các bạn có thể tải về mẫu file Excel tính chi phí cho một giá ca máy TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về file mẫu xây dựng định mức nguyên vật liệu trong đơn vị sản xuất

Các bước xây dựng chiến lược nhân sự và chiến lược tuyển dụng

Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp giản đơn và hệ số

Các phương pháp đơn giản để phân loại Giá thành sản phẩm

Cách tập hợp chi phí để tính giá thành tại công ty dịch vụ du lịch