Nổi bật 2 Mời tải về các chứng từ, báo cáo trong công ty xây...

Mời tải về các chứng từ, báo cáo trong công ty xây dựng

1478

Ngoài các chứng từ, báo cáo như phiếu xuất, nhập kho, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động… thì công ty xây dựng còn có thêm 1 số loại chứng từ, báo cáo riêng. Cùng Ketoan.vn tìm hiểu tại bài viết dưới đây.

Báo cáo chi phí, giá thành công trình

Mời tải về các chứng từ, báo cáo trong công ty xây dựng

Trong công ty xây dựng, Báo cáo chi phí, giá thành công trình là một trong những báo cáo quan trọng. Báo cáo này gồm các nội dung cơ bản sau:

– Tên công trình.

– Số dư đầu năm.

– Số phát sinh trong năm. Cột này chia ra thành các mục nhỏ là: nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung.

– Chi phí lũy kế.

– Giá thành công trình.

– Số dự toán.

Sau đây là một ví dụ về lập Báo cáo chi phí, giá thành công trình đã được điền đầy đủ thông tin.

Mời tải về các chứng từ, báo cáo trong công ty xây dựng

Báo cáo tổng hợp chi phí

Báo cáo này có mẫu như sau:

Mời tải về các chứng từ, báo cáo trong công ty xây dựng

Trong báo cáo này có các nội dung sau:

– Mã chi phí.

– Tên chi phí: ví dụ như chi phí tiếp khách, chi phí nhân công,…

– Loại chi phí: nhân công, nguyên vật liệu, chi phí chung, máy thi công.

– Số phát sinh: số thực tế phát sinh trong kỳ.

Mời tải về các chứng từ, báo cáo trong công ty xây dựng

Bảng kê chứng từ theo chi phí

Ketoan.vn chia sẻ cho bạn đọc mẫu Bảng kê chứng từ theo chi phí dưới đây.

Mời tải về các chứng từ, báo cáo trong công ty xây dựng

Theo mẫu như trên thì Bảng kê này có khá nhiều nội dung. Tuy nhiên các nội dung này không phức tạp mà rất dễ nhập liệu. Bảng kê này có các nội dung như sau:

– Ngày hạch toán: điền ngày hạch toán.

– Tháng hạch toán: điền tháng hạch toán.

– Nghiệp vụ: điền nội dung của nghiệp vụ.

– Mã KH/NCC: điền mã khách hàng hoặc nhà cung cấp.

– Mã CT: điền mã công trình.

– Mã VT: điền mã vật tư.

– Chi phí/Loại chi phí: chỉ tập hợp cho một loại chi phí.

– TK Nợ.

– TK Có.

– Số lượng, đơn giá, thành tiền.

Dưới đây là ví dụ về Bảng kê chứng từ theo chi phí nguyên vật liệu chính (NVLC):

Mời tải về các chứng từ, báo cáo trong công ty xây dựng

Bảng kê chứng từ theo công trình

Về nội dung, Bảng kê chứng từ theo công trình giống như Bảng kê chứng từ theo chi phí, bao gồm những nội dung sau:

– Ngày hạch toán: điền ngày hạch toán.

– Tháng hạch toán: điền tháng hạch toán.

– Nghiệp vụ: điền nội dung của nghiệp vụ.

– Mã KH/NCC: điền mã khách hàng hoặc nhà cung cấp.

– Mã CT: điền mã công trình (chỉ tập hợp cho 1 công trình)

– Mã VT: điền mã vật tư.

– Chi phí/Loại chi phí.

– TK Nợ.

– TK Có.

– Số lượng, đơn giá, thành tiền.

Mời tải về các chứng từ, báo cáo trong công ty xây dựng

Dưới đây là ví dụ về Bảng kê chứng từ theo công trình CT004:

Mời tải về các chứng từ, báo cáo trong công ty xây dựng

Tải về

Mời bạn đọc tải về các chứng từ, báo cáo trên TẠI ĐÂY.

Trên đây là một số chứng từ, báo cáo cần thiết trong công ty xây dựng. Bạn đọc có thể tải về và chỉnh sửa để phù hợp với doanh nghiệp của mình. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Tải về Thông tư 11/2010/TT-BTC về nghĩa vụ thuế đầu tư ra nước ngoài

Điểm danh 11 hàm excel thông dụng nhất cho dân kế toán

cNộp thiếu thuế do khai sai người phụ thuộc, xử phạt công ty hay người lao động?

Tải về file mẫu xây dựng định mức nguyên vật liệu trong đơn vị sản xuất

Những điều nên biết về thủ tục thanh lý hợp đồng trong công ty xây dựng