Nổi bật 2 Cách xử lý trường hợp nộp thừa, nộp sai số tiền thuế

Cách xử lý trường hợp nộp thừa, nộp sai số tiền thuế

271
Cách xử lý trường hợp nộp thừa, nộp sai số tiền thuế

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách xử lý trường hợp nộp thừa, nộp sai số tiền thuế theo quy định của pháp luật nhé.

Cách xử lý trường hợp nộp thừa, nộp sai số tiền thuế

1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế…

2. Nguyên tắc xử lý sai sót

a. Sai sót phát sinh hoặc được phát hiện tại đơn vị nào thì đơn vị đó phải chủ động xác định nguyên nhân sai sót. Khắc phục hậu quả. Đồng thời gửi văn bản tra soát hoặc thông báo đến các đơn vị liên quan để phối hợp, xử lý theo quy định…

b. Các khoản tiền chuyển thừa, chuyển thiếu được xử lý theo quy định về xử lý sai sót trong thanh toán của ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước…

3. Thực hiện tra soát và điều chỉnh thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước

a. Đối với ngân hàng ủy nhiệm thu

Khi nhận được thư tra soát từ ngân hàng phối hợp thu. Ngân hàng hàng ủy nhiệm thu có trách nhiệm thực hiện tra soát. Và điều chỉnh sai sót theo quy định về xử lý sai sót trong thanh toán. Đồng thời gửi thông tin đã điều chỉnh cho cơ quan kho bạc nhà nước. Để điều chỉnh sai sót liên quan đến hạch toán khoản nộp tại cơ quan kho bạc nhà nước.

Trường hợp chuyển thừa tiền. Ngân hàng gửi thư tra soát sang cơ quan kho bạc nhà nước. Căn cứ nội dung tra soát của ngân hàng. Cơ quan kho bạc nhà nước trả lại tiền thừa cho ngân hàng. Trường hợp chuyển thiếu tiền. Ngân hàng thực hiện chuyển bổ sung cho đủ số tiền phải nộp ngân sách nhà nước về tài khoản của cơ quan kho bạc nhà nước. Bảo đảm các thông tin hạch toán khớp đúng thông tin đã hạch toán trước đó.

b. Đối với cơ quan kho bạc nhà nước

Khi đã hạch toán thu ngân sách nhà nước. Và chuyển thông tin thu ngân sách nhà nước sang cơ quan thuế. Nếu phát hiện sai sót thì cơ quan kho bạc nhà nước có trách nhiệm điều chỉnh thông tin. Và gửi thông báo sang cơ quan thuế để cơ quan thuế điều chỉnh thông tin quản lý.

Khi nhận được thư tra soát từ người nộp thuế/ cơ quan thuế/ ngân hàng thì cơ quan kho bạc nhà nước có trách nhiệm tra soát, điều chỉnh thông tin và thông báo với các cơ quan liên quan để điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước.

c. Cách xử lý

Trường hợp xác định là sai sót trong nghiệp vụ thanh toán của ngân hàng chuyển thừa tiền số với số tiền trên chứng từ gốc. Chứng từ gốc ghi đúng số tiền số với số tiền thuế phải nộp. Cục Thuế hướng dẫn Ngân hàng thực hiện tra soát với Kho bạc nhà nước. Căn cứ tra soát của ngân hàng. Kho bạc nhà nước thực hiện trả lại số tiền chuyển thừa.

Trường hợp xác định là sai sót của người nộp thuế viết sai số tiền trên chứng từ gốc số với số tiền thuế phải nộp. Ngân hàng đã chuyển đúng số tiền trên chứng từ gốc. Được xác định là nộp thừa và người nộp thuế được xử lý số tiền thuế nộp thừa theo thủ tục.

4. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

a) Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế.

b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước.

c) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa sau khi thực hiện bù trừ mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế.

Như vậy, bài viết trên đã cùng các bạn tìm hiểu cách xử lý trường hợp nộp thừa, nộp sai số tiền thuế. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Tải về mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Người nộp thuế được thêm những quyền nào từ ngày 1/7/2020?

Tải về Thông tư 11/2010/TT-BTC về nghĩa vụ thuế đầu tư ra nước ngoài

Tất cả các mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế

Nộp thiếu thuế do khai sai người phụ thuộc, xử phạt công ty hay người lao động?