Kinh nghiệm Nộp thiếu thuế do khai sai người phụ thuộc, xử phạt công...

Nộp thiếu thuế do khai sai người phụ thuộc, xử phạt công ty hay người lao động?

3782

Trong cả quá trình làm việc, các kế toán viên không thể tránh khỏi việc nộp thiếu thuế. Việc nộp thiếu thuế có thể vì nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau. Đối với tình huống nộp thiếu thuế do khai sai người phụ thuộc sẽ bị xử phạt như thế nào?

Nộp thiếu thuế do khai sai người phụ thuộc, xử phạt công ty hay người lao động?

Một số trường hợp khi kê khai thuế sai

Một số trường hợp khai sai thuế dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp

  • Trường hợp khai sai thông tin dẫn đến bị thiếu tiền thuế phải nộp hoặc bị tăng số tiền phải nộp. Tình huống này được hoàn, tăng số tiền thuế được miễn, giảm nhưng bên phía nộp thuế đã phát hiện ra lỗi sai và có ghi chép kịp thời.
  • Trường hợp người nộp thuế khai sai thông tin và làm giảm mất số tiền thuế phải nộp. Người nộp thuế vẫn chưa điều chỉnh và ghi chép đầy đủ ở trong sổ kế toán hay hóa đơn. Nhưng đến khi lỗi sai này bị phát hiện, người nộp thuế đã tự giác nộp lại đủ số tiền còn thiếu.
  • Trường hợp người nộp thuế khai sai thông tin dẫn đến tiền thuế bị nộp sai. Lỗi sai này đã bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và lập biên bản kiểm tra. Bên vi phạm đã tự giác nộp lại số tiền còn thiếu và có tình tiết giảm nhẹ.
  • Trường hợp sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp khi hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào. Điều này dẫn đến số tiền thuế mà doanh nghiệp phải nộp giảm đi hoặc tăng lên số tiền được hoàn. Đến khi bên cơ quan thuế phát hiện, bên phía người mua có chứng minh được lỗi vi phạm hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng. Bên cạnh đó, về phía người mua cũng đã hạch toán kế toán đầy đủ theo đúng quy định.

Những trường hợp này được quy định trong Điều 12 Thông tư 166/2013/TT-BTC.

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi khai sai

Nộp thiếu thuế do khai sai người phụ thuộc, xử phạt công ty hay người lao động?

Khi người nộp thuế có những hành vi khai sai dẫn đến nộp sai thuế sẽ bị phạt hành chính. Mức phạt quy định bằng 20% so với số thuế khai thuế hoặc trên số thuế đã được hoàn.

Khi khai sai dẫn đến nộp thiếu thuế hoặc chưa được hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế sẽ xử phạt như sau:

  • Vi phạm sẽ bị xử phạt 2.100.000 đồng. Trường hợp mà người nộp thuế có tình tiết giảm nhẹ sẽ bị phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng. Nếu người nộp có tình tiết tăng nặng sẽ, mức xử phạt tối đa không được quá 3.000.000 đồng.

Mức phạt khi khai không đầy đủ các nội dung ở trong hồ sơ thuế

  • Nếu có tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tối thiểu không được thấp hơn 400 ngàn đồng. Nếu có tình tiết tăng nặng, mức phạt không được vượt quá 1 triệu đồng. Áp dụng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai liên quan đến các nghĩa vụ thuế.
  • Nếu có tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tối thiểu không được thấp hơn 600 ngàn đồng. Nếu có tình tiết tăng nặng, mức phạt không được vượt quá 1.500.000 đồng. Áp dụng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai trên hóa đơn, chứng từ liên quan đến thuế.
  • Nếu có tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tối thiểu không được thấp hơn 800 ngàn đồng. Nếu có tình tiết tăng nặng, mức phạt không được vượt quá 2.000.000 đồng. Áp dụng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế.

Nộp thuế thuế do khai sai người phụ thuộc, ai sẽ bị xử phạt?

Trong quy định của khoản 5, Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP đã quy định về nộp sai thuế. Người nộp thuế, tức NLĐ sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác khi kê khai người phụ thuộc.

Nếu như NLĐ khai trùng người phụ thuộc trong khi kê khai giảm trừ gia cảnh, dẫn đến bị thiếu thuế TNCN. Trường hợp cá nhân có nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài. Nhưng người này lại ủy quyền quyết toán thuế, làm cho công ty kê khai sai. Cả hai trường hợp này, công ty sẽ xử phạt người kê khai sai.

Còn đối với trách nhiệm của công ty, chỉ cần thông báo và làm việc lại với cá nhân đã khai sai. Sau đó tổng hợp và kê khai nộp đầy đủ số thuế vào trong ngân sách nhà nước.

Xem thêm: 

Tải nhanh các mẫu công văn giấy tờ, biên bản giải trình cơ quan thuế, BHXH hay dùng

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho cá nhân làm việc 2 nơi

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin lùi thời hạn kiểm tra thuế

Các khoản phụ cấp được miễn thuế TNCN

Mời bạn đọc tải về file Excel tính thuế TNCN theo lương NET