Quy định Bảo Hiểm Mức lương đóng BHXH tối thiểu và tối đa quy định thế...

Mức lương đóng BHXH tối thiểu và tối đa quy định thế nào?

1933
Mức lương đóng BHXH tối thiểu và tối đa quy định thế nào?

Việc người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) với mức đóng là bao nhiêu ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của họ như tiền thai sản, tiền lương hưu. Vì thế, mức tiền lương tháng tối thiểu và tối đa đóng BHXH quy định thế nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Mức lương đóng BHXH tối thiểu và tối đa quy định thế nào?

Mức tiền lương tháng tối thiểu và tối đa đóng BHXH

Căn cứ vào tiết 2.6 khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức tiền lương tháng tối thiểu và tối đa đóng BHXH được quy định như sau:

– Tối đa: 20 tháng lương cơ sở (năm 2020 tương đương 29,8 triệu đồng);

– Tối thiểu:

+ Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường: Bằng mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 quy định như sau:

Theo Nghị định này, mức lương tối thiểu vùng của các vùng được quy định như sau:

Vùng I: 4,42 triệu đồng/tháng;

Vùng II: 3,92 triệu đồng/tháng;

Vùng III: 3,43 triệu đồng/tháng;

Vùng IV: 3,07 triệu đồng/tháng.

+ Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề): cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Cụ thể, năm 2020 mức đóng BHXH tối thiểu của đối tượng này như sau:

Vùng I: 4,7292 triệu đồng/tháng;

Vùng II: 4,1944 triệu đồng/tháng;

Vùng III: 3,6701 triệu đồng/tháng;

Vùng IV: 3,2849 triệu đồng/tháng.

+ Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc hiện nay quy định thế nào?

Căn cứ:

– Điều 85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội

– Điều 44 Luật An toàn vệ sinh lao động

– Điều 57 Luật Việc làm

– Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Thông thường, đối với người lao động Việt Nam, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc hiện nay như sau:

Lưu ý: Quỹ hưu trí (HT), Quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ-TS), Quỹ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm y tế (BHYT).

Tuy nhiên, khi mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều chỉnh theo Nghị định 58/2020 thì bảng trên có sự biến động.

Xem thêm

Tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ – BNN thay đổi từ ngày 15/7/2020

Khi nào được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Lương làm thêm giờ có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Những trường hợp nào bị truy thu tiền đóng bảo hiểm xã hội?

Doanh nghiệp bắt buộc phải trang bị những loại bảo hiểm nào cho NLĐ?