Những trường hợp nghỉ hưu sớm nào được hưởng nguyên lương?

Đăng bởi Vũ Thị Quỳnh Trang - 14/09/2020
ketoan.vn
98 Lượt đọc

Bộ Luật lao động 2019 bắt đầu có hiệu lực vào năm 2021. Trong đó, quy định các trường hợp nghỉ hưu sớm được hưởng nguyên lương. Hãy cùng Ketoan.vn tìm hiểu tại bài viết dưới đây.

Những trường hợp nào nghỉ hưu sớm thì được hưởng nguyên lương?

Quy định về tuổi nghỉ hưu 

Theo Bộ Luật lao động 2012

Theo Bộ luật Lao động năm 2012, tuổi nghỉ hưu được quy định là:

  • Đủ 60 tuổi đối với lao động nam.
  • Đủ 55 tuổi đối với lao động nữ.

Nếu người lao động thỏa mãn tuổi nghỉ hưu và đảm bảo các điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, người lao động có thể nghỉ hưu sớm, tức nam trước 60 tuổi, nữ trước 55 tuổi khi:

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động.

– Người lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

– Người lao động làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Theo Bộ Luật lao động 2019

Tuy nhiên, Bộ Luật lao động 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2021) đã có thay đổi về tuổi nghỉ hưu như sau:

“Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.”

Điều kiện nghỉ hưu sớm cũng thay đổi tướng ứng. Theo đó, người lao động đáp ứng các điều kiện sau có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định:

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động.

– Người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

– Người lao động làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, so với Bộ Luật lao động 2012 thì Bộ Luật lao động 2019 nêu thêm 1 điều kiện nghỉ hưu sớm là không nghỉ hưu sớm quá 5 năm so với người lao động bình thường.

Các trường hợp nghỉ hưu sớm hưởng nguyên lương

Những trường hợp nào nghỉ hưu sớm thì được hưởng nguyên lương?

Văn bản pháp lý

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội 2014: người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu sớm thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi mức lương hưu hằng tháng sẽ bị giảm 2%. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp người lao động nghỉ hưu sớm được hưởng nguyên lương. Các trường hợp này được quy định tại các văn bản pháp lý sau:

– Khoản 1, Điều 219, Bộ luật Lao động 2019.

– Điều 8, Nghị định 108/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 7, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP.

– Khoản 3, Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Nghỉ hưu sớm hưởng nguyên lương

Các trường hợp sau khi nghỉ hưu sớm được hưởng nguyên lương:

– Người lao động đáp ứng đồng thời:

  • Nghỉ hưu sớm nhưng không quá 05 năm so với người lao động trong điều kiện bình thường.
  • Có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

– Người lao động đáp ứng đồng thời:

  • Tuổi nghỉ hưu thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường.
  • Có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

– Người lao động đáp ứng đồng thời:

  • Tuổi nghỉ hưu thấp hơn tối đa 10 tuổi so với người lao động trong điều kiện bình thường.
  • Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

– Người lao động bị nhiễm HIV. Nguyên nhân do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Người lao động là đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế và hưởng chính sách về hưu trước tuổi.

– Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động mà tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ trên 6 tháng.

Trên đây là các trường hợp nghỉ hưu sớm được hưởng nguyên lương áp dụng từ năm 2021. Mời bạn đọc tham khảo và nắm bắt kịp thời để chủ động trong công việc của mình. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Bảo hiểm xã hội: Đóng bao nhiêu năm mới được hưởng lương hưu tối đa?

Thuế thu nhập cá nhân cho lao động đã nghỉ hưu được tính thế nào?

Không ký tiếp hợp đồng lao động đã hết hạn, DN bị phạt thế nào?

Sử dụng lao động đã nghỉ hưu có phải đóng BHXH và BHTN?

Những kinh nghiệm nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN hữu ích nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *