Kinh nghiệm Những trường hợp nghỉ làm vẫn được hưởng nguyên lương từ năm...

Những trường hợp nghỉ làm vẫn được hưởng nguyên lương từ năm 2021

446

Khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021, nhiều trường hợp người lao động nghỉ làm vẫn được hưởng nguyên lương. Người lao động cần chú ý đến những trường hợp này để đảm bảo quyền lợi của mình nhé.

Tổng hợp các trường hợp nghỉ làm nhưng vẫn hưởng nguyên lương 2021

Với những trường hợp nghỉ làm hàng năm

Căn cứ trong Khoản 1 Điều 113 của Luật Lao động 2021, quy định một số những trường hợp nghỉ làm nhưng vẫn hưởng nguyên lương. Khi người lao động có tổng số thời gian làm việc cho người lao động đủ 12 tháng sẽ được nghỉ hằng năm. Và người lao động này sẽ được hưởng nguyên lương như ở trong hợp đồng đã quy định:

 • Người lao động làm việc ở trong điều kiện bình thường sẽ được nghỉ 12 ngày
 • Đối với những người lao động làm việc nhưng có độ tuổi chưa thành niên hoặc những người lao động bị khuyết tật, làm nghề hoặc những công việc nặng nhọc, nguy hiểm sẽ được nghỉ 14 ngày
 • Những người lao động làm các công việc đặc biệt nặng nhọc và đặc biệt nguy hiểm sẽ được nghỉ 16 ngày làm việc.

Trường hợp nghỉ nhưng vẫn hưởng nguyên lương trong những ngày lễ tết

Tổng hợp các trường hợp nghỉ làm nhưng vẫn hưởng nguyên lương 2021

Một số những ngày lễ tết mà người lao động được nghỉ nhưng vẫn hưởng nguyên lương như sau:

 • Được nghỉ 1 ngày Tết Dương lịch
 • Được nghỉ 5 ngày Tết Âm lịch
 • Nghỉ 1 ngày Chiến thắng 30/4
 • Nghỉ 1 ngày Quốc tế lao động
 • Nghỉ 2 ngày Quốc khánh
 • Nghỉ 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Toàn bộ những ngày nghỉ này đều được quy định trong Điều 112 của Bộ Luật Lao động 2019.

Những trường hợp người lao động nghỉ làm vẫn hưởng nguyên lương khi có việc riêng

Khi người lao động có việc riêng phải nghỉ làm, nếu rơi vào những trường hợp dưới đây vẫn sẽ được hưởng nguyên lương. Được quy định trong Điểm a, b, c của khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động 2019.

 • Nghỉ 3 ngày nếu kết hôn
 • Nghỉ 3 ngày nếu có con đẻ, con nuôi kết hôn
 • Nếu trong nhà có người thân mất (cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ của vợ hoặc của chồng, cha mẹ nuôi của vợ hoặc của chồng). Trường hợp này người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày.

Nghỉ làm vẫn hưởng nguyên lương trong thời gian lao động nữ hành kinh

Trong một tháng, khi lao động nữ đến kì kinh nguyệt và ảnh hưởng đến sức khỏe. Trường hợp này lao động nữ sẽ được nghỉ 3 0 phút mỗi ngày. Trong khoảng thời gian nghỉ này, người lao động vẫn sẽ được hưởng nguyên lương. Điều này được quy định trong khoản 4 Điều 137 của Bộ luật Lao động 2019.

Trường hợp người lao động nghỉ làm vẫn được hưởng nguyên lương khi nuôi con

Khi người lao động nuôi con dưới 12 tháng tuổi sẽ được nghỉ 60 phút mỗi ngày. Trong khoảng thời gian nghỉ mỗi ngày đó, người lao động vẫn sẽ được hưởng nguyên lương. Vấn đề này được nêu rõ trong khoản 4 Điều 137 của Bộ luật Lao động 2019.

Người lao động nghỉ làm vì lí do phải ngừng việc

Khi người lao động phải ngừng việc, nếu như do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động vẫn sẽ được trả đủ lương. Điều này được quy định rõ ở trong khoản 1 Điều 99 của Bộ luật Lao động.

Người lao động nghỉ do bị tạm đình chỉ công việc

Người sử dụng lao động sẽ được tạm đình chỉ công việc của người lao động đang làm. Việc đình chỉ này để phục vụ cho mục đích xác minh vị phạm nội quy của người lao động.

Trường hợp sau khi đã xác minh được vụ việc mà người lao động không bị xử lý kỷ luật, người lao động vẫn sẽ nhận đủ số tiền lương từ người sử dụng lao động. Điều này được quy định trong Khoản 4 Điều 128 của Bộ Luật Lao động 2019.

Những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019

So với những quy định trước đây, Bộ luật Lao động 2019 có những điểm mới sau đây:

 • Bộ luật Lao động mới đã bổ sung thêm trường hợp người lao động nghỉ có việc riêng nhưng vẫn được hưởng nguyên lương. Đó chính là trường hợp cha mẹ nuôi chế sẽ được nghỉ 3 ngày
 • Tăng số ngày nghỉ lễ Quốc khánh lên 2 ngày

Xem thêm: 

Những ngày nghỉ làm vẫn hưởng nguyên lương theo luật mới

Tránh dịch COVID-19: Nghỉ làm để cách ly được tính lương thế nào?

Nghỉ làm vì dịch COVID-19, người lao động có được trả lương không?

Những việc cần làm với Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc

Công việc phải làm định kỳ của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp