Kinh nghiệm Những điểm mới về Trợ cấp thôi việc từ năm 2021

Những điểm mới về Trợ cấp thôi việc từ năm 2021

306

Bắt đầu từ năm 2021, Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực và có nhiều quy định mới. Không thể không nhắc đến những thay đổi của trợ cấp thôi việc cho người lao động từ năm 2021.

Trợ cấp thôi việc từ năm 2021 có những sự thay đổi nào?

Đối với những trường hợp được hưởng trợ cấp thôi việc

Trong thời gian làm việc, khi hợp đồng lao động đã chấm dứt, người sử dụng lao động cần có trách nhiệm phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. Điều này cũng đã được quy định sẵn ở trong Điều 48 của Bộ luật Lao động năm 2012.

Nhưng ở trong Điều 46 của Bộ luật Lao động năm 2019 đã có bổ sung thêm một số trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp trong những quy định mới như sau:

 • Khi hết hạn hợp đồng lao động, trừ những trường hợp người sử dụng lao động phải gia hạn cho người lao động. Những người lao động này thuộc thành viên Ban lãnh đạo tổ chức đại diện cho NLĐ ở cơ sở và đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng.
 • Những người lao động đang bị kết án và phạt tù, nhưng lại đang trong tình trạng được hưởng án treo hoặc không được trả tự do. Hoặc những đối tượng người lao động bị tử hình, bị ấm làm những công việc đã ghi rõ ở trong hợp đồng lao động theo bản án.
 • Những người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa tuyên án đã mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc người này đã chết. Nếu như đối tượng này không phải cá nhân, có thể chấm dứt hợp thực hiện thông báo không có người đại diện theo pháp luật.

Lưu ý

không chỉ có những trường hợp được bổ sung mới, Bộ luật Lao động 2019 cũng đã loại bỏ được một số những đối tượng được hưởng trợ cấp thôi việc. Đó chính là những người lao động phải thôi việc do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ. Hoặc người lao động bị thôi việc vì lý do kinh tế, sáp nhập, hợp nhất hoặc chia tách doanh nghiệp.

Trợ cấp thôi việc từ năm 2021 có những sự thay đổi nào?

Giữ nguyên những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Ngoài những sự thay đổi ở trên, trong Bộ luật Lao động 2019 còn giữ nguyên một số những trường hợp chấm dứt HĐLĐ được hưởng trợ cấp thôi việc. Cụ thể những trường hợp như sau:

 • Bên người lao động hoặc bên người sử dụng lao động tự đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Bên người lao động đã hoàn thành được công việc theo hợp đồng lao động
 • Người lao động và người sử dụng lao động đều đã chấm dứt hợp đồng lao động
 • Người lao động bị chết, bị mất tích hoặc bị Tòa tuyên án đã mất hành vi nhân sự.

Như vậy, điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc vẫn giữ nguyên theo đúng như quy định hiện nay. Cụ thể, người lao động đã có thời gian làm việc tại một công ty từ 12 tháng trở lên. Mỗi năm người lao động làm việc sẽ được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Những trường hợp không được hưởng trợ cấp thôi việc từ 2021

Một số những trường hợp không được nhận trợ cấp thôi việc đã được quy định cụ thể trong Điều 46 của Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể một số những trường hợp như sau:

 • Những đối tượng người lao động có đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định. Thời điểm hiện tại đang quy định người lao động cần phải có đủ điều kiện về cả thời gian đóng BHXH và cả tuổi hưởng lương hưu.
 • Những người lao động tự nghỉ việc mà không có lý do nghỉ chính đáng. Thời gian nghỉ quy định từ 5 ngày trở lên và nghỉ liên tục.

Đồng thời, ở trong Điều 46 cũng đã quy định về những trường hợp không được hưởng trợ cấp thôi việc. Cụ thể như sau:

 • Người lao động là đối tượng người nước ngoài, đang làm việc ở VN nhưng bị trục xuất theo bản án. Dựa trên quyết định của Tòa án và đã có hiệu lực, quyết định của bên phía có quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Những người lao động đang bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định hiện nay.

Những khoảng thời gian không được dùng để tính trợ cấp thôi việc

Thời gian làm việc thực tế

Khoảng thời gian làm việc thực tế của người lao động dựa trên hợp đồng lao động. Ví dụ: Thời gian được cử đi học, nghỉ hưởng chế độ ốm đau, nghỉ thai sản hoặc nghỉ hằng tuần…

Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Bao gồm khoảng thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp và được chi trả cùng lúc với kỳ trả lương.

Xem thêm: 

Một số vấn đề cần lưu ý về bảo hiểm thất nghiệp

Mời tải về mẫu đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất!

Luật bảo hiểm thất nghiệp và cách tính bảo hiểm xã hội, BHTN

NLĐ có được hưởng bảo hiểm y tế trong lúc thất nghiệp hay không?

Lao động nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?