Kinh nghiệm Hướng dẫn tính và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho...

Hướng dẫn tính và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ

285
Hướng dẫn tính và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ

Hiện nay có rất nhiều những người lao động làm việc với hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng. Một số loại hợp đồng điển hình như hợp đồng thử việc, hợp đồng thời vụ (lao động thời vụ) và hợp đồng khoán việc. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn tính và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho các loại hợp đồng đó.

Lao động thời vụ: Hướng dẫn tính và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thời vụ

Khi người lao động thời vụ làm hợp đồng có thời hạn từ 3 tháng trở lên. Trường hợp này người lao động sẽ tính thuế thu nhập cá nhân dựa trên phương pháp biểu lũy tiến từng phần.

Đối với trường hợp mà lao động thời vụ có thời hạn dưới 3 tháng. Trường hợp ày sẽ thực hiện tính cùng với khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%. Áp dụng đối với trường hợp chi trả mức thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên.

Đối với trường hợp phát sinh ra nhiều thu nhập ở trong tháng hoặc trong năm

  • Nếu như công ty ký hợp đồng lao động mùa vụ với bên người lao động dưới 3 tháng. Hình thức thanh toán tiền lương cho người lao động theo tuần. Và mức chi trả cho mỗi lần thanh toán dưới 2 triệu đồng. Như vậy trong trường hợp này, công ty sẽ không cần phải thực hiện khấu trừ thuế 10% trên mức thu nhập chi trả cho người lao động. Như bên cạnh đó, khi đến thời điểm cuối tháng, công ty cần phải thực hiện tổng hợp lại những khoản đã chi trả cho các cá nhân ở trong tháng.
  • Đối với trường hợp mà công ty ký hợp đồng theo mùa vụ với bên người lao động thời hạn dưới 3 tháng. Nhưng trong vòng 1 năm tài chính, công ty có ký nhiều lần nhưng giữa các lần ký lại không liên tục. Vì chỉ ký khi có nhu cầu. Một năm tài chính đó, tổng thời gian người lao động làm việc tại đơn vị từ trên 3 tháng đến dưới 12 tháng. Như vậy, công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiến từng phần. Tính dựa trên mức thu nhập hàng tháng của người lao động.

Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thuế khoán

Trường hợp có đăng ký kinh doanh

Khi công ty có đăng ký kinh doanh, công ty sẽ thực hiện tính thuế thu nhập cá nhân dựa trên quy định của những cá nhân kinh doanh. Dựa vào trong Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Dựa vào công thức tính thuế thu nhập cá nhân như sau:

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân x Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp

Trong đó, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân như sau:

  • Đối với kinh doanh dịch vụ và xây dựng nhưng không bao thầu nguyên vật liệu. Tỷ lệ cho mô hình này bằng 2%
  • Đối với mô hình dịch vụ có gắn liền với hàng hóa và xây dựng, cao bao thầu cả nguyên vật liệu. Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng bằng 1,5%.

Trường hợp không đăng ký kinh doanh

Lao động thời vụ: Hướng dẫn tính và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Đối với những công ty không đăng ký kinh doanh. Đối tượng này sẽ thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với tỷ lệ là 10%.

Tính thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thử việc

Ví dụ

Ngày 1/2/2020, công ty A ký hợp đồng thử việc với nhân viên B trong vòng 2 tháng. Như vậy, thời gian thử việc của nhân viên B sẽ bắt đầu từ ngày 1/2/2020 đến hết ngày 1/4/2020.

  • Lương thử việc quy định cho người lao động: 4 triệu trong 1 tháng với 24 ngày công
  • Bắt đầu từ tháng 4/2020: Người này sẽ được nhận thêm một khoản phụ cấp ăn trưa 500 ngàn đồng cho 24 ngày làm việc.

Đối với trường hợp 1, lương của người lao động dưới 2 triệu đồng

Như vậy, doanh nghiệp vẫn chưa cần phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người này.

Đối với trường hợp 2, lương của người lao động trên 2 triệu nhưng lại không có đủ điều kiện để làm cam kết.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải thực hiện cam kết khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân. Vì ở trong thời điểm nhận tiền lương trên 2 triệu, nhưng người lao động này vẫn chưa có mã số thuế. Vậy nên sẽ chưa có đủ điều kiện để làm cam kết.

Xem thêm: 

Cách phân biệt Những loại hợp đồng lao động thông dụng nhất hiện nay

Hạch toán doanh thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

Mời tải về mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Những đối tượng nào được ký hợp đồng lao động trong doanh nghiệp?

Người lao động tự ý nghỉ khi hết hạn hợp đồng hay đợi công ty báo?