Kinh nghiệm Người lao động tự ý nghỉ khi hết hạn hợp đồng hay...

Người lao động tự ý nghỉ khi hết hạn hợp đồng hay đợi công ty báo?

272
SSUCv3H4sIAAAAAAAEAJ1RwW6EIBS8N+k/GM7aAKIr/RWzBxbQvqwrDeA2zcZ/L6i07LUXwsxzxmHe4/WlKNBFOJDovXhEFDBM0+K8FR7MHGhcHrxW4I0FMUUycus2Qc4LvzjtMgtCazsETJJ2MN5MICKVKaXwegyWT9oUp99xkQbbMCjCCKEy49xy2bhEreW/lfvlnFKLUc/y+y/b00P6zIhg0tK3cHY8nrz+tTzvlzV7tdWTFntf/f4rdP3y2t62Fo6P7qC0ybBYFJispbuRYoqCOnP+tCBhHjOZ8R/aZliGzZpbRszGb0mOYpAKK4mQ1IQRyuiJYc7ZqSMcpW0beQWVZwUVFRg3tCOkqVre0op1bVuJZmAVpY3EHA+qljrUsv4AiX01vnUCAAA=

Thường trong hợp đồng lao động sẽ chỉ ghi thời hạn lao động hợp tác là vài năm, hoặc ít nhất 3 tháng. Nhiều người không biết rằng khi hết hạn HĐLĐ thì họ sẽ tự nghỉ hay đợi công ty báo. Để hiểu rõ được vấn đề này, mời bạn theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

Người lao động tự ý nghỉ khi hết hạn hợp đồng hay đợi công ty báo?

Hợp đồng lao động khi làm việc

Với Luật lao động, hợp đồng phải được giao kết dựa theo một trong những loại sau đây:

  • Hợp đồng lao động không xác định rõ thời hạn lao động. Hợp đồng này được hiểu là cả hai khi kí kết hợp đồng lao động, đều sẽ không xác định rõ khi nào chấm dứt hợp đồng. Không biết cụ thể về thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
  • Hợp đồng lao động có xác định thời hạn. Hợp đồng này được hiểu là cả hai bên trước khi kí kết hợp đồng đều sẽ xác định rõ ràng về thời hạn làm việc. Còn đối với thời điểm quy định về việc chấm dứt hợp đồng sẽ được quy định ở trong khoảng thời gian bắt đầu từ 12 cho đến 16 tháng là việc.
  • Những hợp đồng lao động được kí kết. Làm việc theo từng mùa vụ hoặc những hợp đồng làm việc có thời hạn dưới 12 tháng.

Khi chấm dứt hợp đồng, người sử dụng lao động có những trách nhiệm gì?

Người lao động tự ý nghỉ khi hết hạn hợp đồng hay đợi công ty báo?

Khi đã đến thời hạn chấm dứt hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động cần phải có những trách nhiệm đối với người lao động và hợp đồng như sau:

  • Người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm thông báo lại cho người lao động về thời hạn chấm dứt hợp đồng lao động. Bên phía người sử dụng lao động cần phải lưu ý thông báo đến cho người lao động trước 15 ngày khi chấm dứt hợp đồng lao động.
  • Trước khi chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc. Cả hai bên cần phải thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản liên quan đến quyền lợi của các bên. Ngoài trừ những trường hợp đặc biệt có thể kéo dài thời hạn thanh toán giữa hai bên. Tuy nhiên thời gian kéo dài hạn thanh toán không được quá 30 ngày.
  • Trước khi người lao động đã hết hạn hợp đồng làm việc. Người sử dụng lao động cần phải hoàn thành toàn bộ thủ tục xác nhận.  Sau đó trả lại cho người lao động sổ bảo hiểm và một số những giấy tờ có liên quan mà người lao động đã nộp trước đó.
  • Đối với những trường hợp đặc biệt như doanh nghiệp, hợp tác xã bị giải thế. Hay bị chấm dứt hoạt động trong doanh nghiệp. Như vậy, những khoản trợ cấp hợp cho người lao động như là trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế. Những khoản này sẽ được ưu tiên thanh toán trước và được thanh toán theo thỏa ước lao động.

Ở trong quy định của Bộ luật lao động hiện hành. Không hề quy định về việc người lao động nghỉ khi hết hợp đồng cần phải thông báo cho người sử dụng la động. Đồng nghĩa với việc khi hết hạn hợp đồng. Người lao động có thể nghỉ mà không cần phải báo cáo trước cho bên sử dụng lao động.

Lưu ý khi hết hạn hợp đồng lao động

Trong trường hợp mà những hợp đồng như lao động mùa vụ. Hoặc ở trong những hợp đồng không xác định thời hạn. Néu như khi đã hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc. Trong vòng 30 ngày làm việc đầu tiên, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, cả hai bên cần phải tiến hành kí kết hợp đồng lao động mới.

Nếu như cả hai bên không tiến hành kí kết hợp đồng lao động mới thì:

  • Những hợp đồng lao động có xác định thời hạn trước đó. Nếu không gia hạn sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
  • Những hợp đồng thuộc dạng xác định thời hạn dưới 12 tháng hoặc những hợp đồng mùa vụ. Những hợp đồng này sẽ được chuyển qua hợp đồng xác định thời hạn 24 tháng.

Xem thêm: 

Phân biệt hợp đồng lao động và hợp đồng cộng tác viên

Tạm hoãn hợp đồng có được hưởng chế độ thai sản?

Hợp đồng trọn gói nhìn từ góc độ kiểm toán viên tại Việt Nam

Tải về mẫu hợp đồng thi công xây dựng đầy đủ nhất

Ký hợp đồng với người đã có việc làm ở nơi khác, cần lưu ý gì?