Kinh nghiệm Chi tiết về những công việc của Thủ kho, Kế toán kho...

Chi tiết về những công việc của Thủ kho, Kế toán kho trong doanh nghiệp

1602

Đối với những doanh nghiệp sản xuất, vị trí thủ kho và kế toán kho đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một kho hàng lớn chắc chắn cần có một vị trí thủ kho và kế toán kho giỏi để kiểm soát được tốt nhất. Vậy công việc của những vị trí này làm gì? 

Thủ kho và kế toán kho làm những công việc gì và thực trạng hiện nay

Công việc của vị trí thủ kho và kế toán kho

Đối với vị trí thủ kho

Thủ kho có vai trò vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp của mình. Một số những công việc chính mà thủ kho trong một doanh nghiệp cần phải làm như sau:

Thủ kho thực hiện các thủ tục xuất nhập hóa đơn

 • Thực hiện kiểm tra những chứng từ quan trọng khi có yêu cầu về xuất nhập hàng hóa theo đúng như quy định.
 • Thực hiện xuất và nhập hàng hóa khi có yêu cầu từ bên trên
 • Cất giữ và lưu trữ lại phiếu nhập kho và phiếu xuất kho hàng
 • Ghi nhận lại những chứng từ giao hàng và xuất hàng hóa. Những chứng từ lưu và chuyển lại cho bên bộ phận mua hàng hoặc bộ phận kế toán theo đúng như quy định.
 • Theo dõi những mặt hàng xuất nhập tồn trong kho hàng của mình. Hằng ngày thực hiện đối chiếu với các định mức tồn kho tối thiểu ở trong doanh nghiệp.

Thủ kho và kế toán kho làm những công việc gì và thực trạng hiện nay

Theo dõi hàng tồn kho

 • Giám sát số lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp mỗi ngày
 • Giám sát để đảm bảo được toàn bộ các loại hàng hóa trong doanh nghiệp đều phải có định mức hàng tồn tối thiểu.
 • Đề xuất lại với Ban giám đốc khi có sự thay đổi về định mức tối thiểu.

Thực hiện các thủ tục đặt hàng cho kho hàng doanh nghiệp

 • Giám sát quá trình nhập hàng của kho hàng
 • Lập lại những phiếu yêu cầu mua hàng. Hoặc những đơn hàng của doanh nghiệp theo các kế hoạch định kỳ trước đó.
 • Thực hiện thủ tục nhập hàng và giám sát cả quá trình nhập hàng.

Đối với vị trí kế toán kho trong doanh nghiệp

Vị trí kế toán kho và vị trí thủ kho không hề giống nhau. Khi bạn ngồi ở vị trí kế toán kho, công việc chính của bạn sẽ liên quan trực tiếp đến những chứng từ kế toán của doanh nghiệp. Vậy nên vị trí này có sự liên quan mật thiết đến với vị trí thủ kho ở trong doanh nghiệp.

Những công việc của vị trí kế toán kho, cụ thể như sau:

 • Kiểm tra lại toàn bộ các hóa đơn để đảm bảo được tính hợp lệ. Kiểm tra những chứng từ quan trọng trước khi thực hiện thủ tục xuất nhập hàng hóa. Bên cạnh đó cũng cần phải kiểm tra lại các hóa đơn.
 • Kiểm tra dữ liệu để đảm bảo tính chính xác, sau đó sẽ nhập dữ liệu vào trong hệ thống.
 • Hạch toán lại việc xuất nhập hàng hóa và cả nguyên vật liệu trong doanh nghiệp.
 • Làm các báo cáo về hàng tồn kho và cả báo cáo về xuất nhập tồn ở trong doanh nghiệp.
 • Tham gia trực tiếp vào các công tác kiểm kê hàng hóa định kỳ
 • Tham gia vào việc tính vốn nhập hoặc xuất kho.
 • Hạch toán các khoản chi phí dựa trên từng đơn hàng của doanh nghiệp.

Thực trạng sử dụng thủ kho và kế toán kho ở trong các doanh nghiệp hiện nay

Có thể nói rằng, tính chất công việc của vị trí thủ kho và kế toán kho gần giống nhau. Bên cạnh đó nó cũng có sự liên quan mật thiết. Vậy nên tình trạng hiện nay, có không ít những chủ doanh nghiệp sẽ chỉ định một nhân viên kiêm một lúc cả hai vị trí này. Vậy nên, người thực hiện nhập số liệu kho và cả kế toán kho sẽ là một.

Thực trạng sử dụng thủ kho và kế toán kho như hiện nay sẽ gây ra không ít những khó khăn cho các chủ doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

 • Khi kế toán viên dành quá nhiều thời gian vào việc quản lý kho hàng. Điều này sẽ làm cho kế toán bị sao nhãng những công việc khác liên quan đến kho hàng.
 • Có thể làm cho kế toán viên làm việc không được chính xác.
 • Quá nhiều công việc sẽ làm cho hiệu suất công việc giảm. Chủ doanh nghiệp sẽ không nhận được báo cáo tài chính hoàn hảo nhất.
 • Có thể mang lại rủi ro về thất thoát chi phí
 • Nếu như bị thay đổi nhân lực sẽ có ảnh hưởng đến doanh nghiệp rất lớn

Xem thêm: 

Có được tự ý sửa chữa sổ kế toán không?

Những thông tin cần biết về kế toán kho trong doanh nghiệp

Hơn 20 lỗi kế toán không chuyên thường gặp khi thực hiện nghĩa vụ thuế

Hàng tồn kho bị âm và cách xử lý cho kế toán kho doanh nghiệp

Giám đốc có cần am hiểu kế toán không?