Kế toán cho giám đốc old Giám đốc có cần am hiểu kế toán không?

Giám đốc có cần am hiểu kế toán không?

1795
giám đốc am hiểu kế toán

Chúng ta đều biết rằng, bất cứ doanh nghiệp nào hoạt động cũng không thể thiếu được bộ phận kế toán. 

Giám đốc có cần am hiểu kế toán không?

Thông tin kế toán phải được công bố theo yêu cầu của pháp luật. Hơn thế nữa, kế toán là công cụ chủ yếu để kiểm soát, đánh giá hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nắm bắt và hiểu được những thông tin mà kế toán cung cấp nếu không có chuyên môn nhất định.

Đặc biệt là những người đứng đầu doanh nghiệp, giám đốc cần phải có những am hiểu nhất định về kiến thức kế toán để có thể kiểm tra, giám sát tình hình kinh tế của công ty.

Bài viết dưới đây, ketoan.vn sẽ giải thích cho bạn lý do tại sao giám đốc có cần am hiểu kế toán để quản lý doanh nghiệp?

1. Vai trò của kế toán đối với chủ doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp cần phải ý thức được vai trò của kế toán trong hoạt động của công ty mình. Về cơ bản, vai trò của kế toán đối với doanh nghiệp được thể hiện như sau:

 • Giúp doanh nghiệp theo dõi được thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: quá trình sản xuất, theo dõi thị trường…
 • Nhờ vậy, người làm công tác quản lý có thể điều hành trôi chảy các hoạt động, quản lý hiệu quả, kiểm soát các hoạt động nội bộ tốt.
 • Tuy nhiên, để nắm rõ và hiểu được các thông tin kế toán cung cấp, giám đốc cần có kiến thức căn bản về kế toán cho chủ doanh nghiệp.
 • Kế toán cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp, dựa vào đó làm cơ sở hoạch định chương trình hành động cho từng giai đoạn, từng thời kỳ.
 • Nhờ đó, người quản lý tính được hiệu quả công việc, vạch ra kế hoạch hoạt động phát triển doanh nghiệp, triển khai và thực hiện các hệ thống quản lý thông tin để thúc đẩy thực thi các chiến lược, kiến hoạch và ra quyết định.
 • Nhờ các thông tin kế toán, người quản lý có thể điều hành tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Kế toán cũng là căn cứ pháp lý để giải quyết tranh tụng khiếu nại với tư cách là bằng chứng về hành vi thương mại.
 • Là cơ sở đảm bảo vững chắc trong giao dịch buôn bán, cung cấp một kết quả tài chính rõ ràng.
 • Duy trì và phát triển các mối liên kết trong doanh nghiệp.
 • Là cơ sở để đưa ra các quyết định phù hợp của người quản lý: quản lý giá thành, quản lý doanh nghiệp kịp thời.
 • Quản lý các chi phí dựa trên việc lập kế hoạch và dự báo ngân sách chi tiết, hạn chế tối đa chi phí không cần thiết.
 • Thường xuyên cập nhật thông tin về tài chính và các thông tin liên quan đến cổ đông trong và ngoài công ty.

2. Giám đốc có cần phải am hiểu kiến thức kế toán không?

Trong văn bản pháp luật quy định rõ, lãnh đạo doanh nghiệp, nhất là người đại diện theo pháp luật và giám đốc điều hành, cần chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và kiểm soát bộ máy kế toán.

Người lãnh đạo thường xuyên sử dụng thông tin kế toán để phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp phải nắm được kiến thức kế toán.

Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam cho thấy, nhiều trường hợp, các chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và giám đốc điều hành doanh nghiệp còn thiếu am hiểu về nghiệp vụ kế toán, ảnh hưởng đến việc đưa ra các quyết định quản lý trong doanh nghiệp.

Rất nhiều chủ doanh nghiệp hoặc các Giám đốc chỉ quan tâm đến vấn đề thị trường, kỹ thuật, công nghệ… mà giao toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp cho kế toán trưởng.

Đôi khi duyệt ký các văn bản mà không xem xét tận tình, thậm chí còn không nắm rõ được tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn… của đơn vị.

Điều này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kế toán tại doanh nghiệp, dễ dàng xảy ra tình trạng gian lận, biển thủ do nguồn thông tin không được nắm rõ.

Đến khi doanh nghiệp phát sinh vấn đề thì hậu quả thật nghiêm trọng.

Như vậy, Giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp không nhất thiết phải nắm chắc các nghiệp vụ kế toán, không cần phải biết thành thạo xử lý các nghiệp vụ kế toán.

Tuy nhiên họ nhưng ít nhất phải am hiểu về nguyên tắc cơ bản của kế toán dành cho doanh nghiệp, biết xem xét báo cáo và sổ sách kế toán và biết cách kiểm soát kế toán.

Hi vọng, qua bài viết bạn đã nắm được tầm quan trọng của việc am hiểu kiến thức kế toán đối với giám đốc, những người điều hành doanh nghiệp.

Xem thêm bài viết tại

Top 3 phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tốt nhất

Quy trình của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Giám đốc có được nhận lương? Có phải đóng bảo hiểm xã hội không?