Nổi bật 2 Tải nhanh mẫu biên bản vi phạm hành chính thuế theo Thông...

Tải nhanh mẫu biên bản vi phạm hành chính thuế theo Thông tư 166

240

Khi doanh nghiệp vi phạm hành chính thuế, việc doanh nghiệp cần phải làm đó là phải lập biên bản vi phạm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ bị phạt ở từng mức độ mà mình vi phạm.

thuế

Mức phạt cảnh cáo khi vi phạm hành chính thuế

Khi doanh nghiệp vi phạm thủ tục thuế nhưng hành vi vi phạm không mang tính chất nghiêm trọng. Và trong hành vi vi phạm, doanh nghiệp có tình tiết giảm nhẹ. Như vậy, hành vi vi phạm hành chính thuế này sẽ bị xử phạt cảnh cáo. Đối với hình thức xử phạt cảnh cáo đối với doanh nghiệp sẽ được quyết định bằng văn bản.

Phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính thuế

Đối với hành vi vi phạm về thủ tục thuế

  • Khi người nộp thuế thuộc tổ chức có những hành vi vi phạm về thủ tục thuế. Hành vi này sẽ bị phạt tiền tuyệt đối nhưng tối đa sẽ không vượt quá 200 triệu đồng.
  • Khi người nộp thuế là đối tượng cá nhân nhưng có hành vi vi phạm về các thủ tục nộp thuế theo quy định. Đối với trường hợp này sẽ bị xử phạt hành chính không vượt quá 100 triệu đồng.
  • Mức tiền xử phạt đối với cá nhân sẽ bằng ½ so với mức tiền phạt của tổ chức. Trường hợp mà người bị phạt thuộc đối tượng hộ gia đình sẽ bị xử phạt hành chính như đối với đối tượng cá nhân.
  • Trong quá trình phạt tiền, mức xử phạt hành chính là mức trung bình của khung phạt tiền được xác định dựa trên khung phạt tiền quy định sẵn của hành vi đó.

Đối với trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp

Nếu như doanh nghiệp vi phạm vào lỗi này, doanh nghiệp sẽ bị phạt 20% khoản tiề thuế bị thuế hoặc khoản tiền thuế phải nộp. Đối với mức phạt này sẽ được áp dụng cho những đối tượng nộp thuế thuộc tổ chức, hoặc hộ gia đình, cá nhân dựa trên quy định.

Đối với các hành vi trốn thuế và gian lận thuế

  • Xử phạt bằng 1 đến 3 lần số tiền mà doanh nghiệp đã trốn thuế, gian lận thuế.
  • Mức phạt tiền này được áp dụng đối với những đối tượng nộp thuế thuộc tổ chức. Còn đối với đối tượng nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân sẽ bị phạt bằng ½ số tiền so với tổ chức.

Tải về mẫu biên bản vi phạm hành chính thuế theo thông tư 166

Khi bạn vi phạm hành chính thuế, bạn không chỉ phải nộp phạt theo quy định. Bên cạnh đó bạn còn phải lập biên bản vi phạm. Tải mẫu biên bản TẠI ĐÂY!

Xem thêm: 

Quy định và thủ tục hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu

Tải về Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế

Thuế Tiêu thụ đặc biệt là gì? Cách xác định giá tính thuế Tiêu thụ đặc biệt

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT

Đăng ký mã số thuế cá nhân cần tuân thủ những quy định gì?