Nổi bật 2 Quy định và thủ tục hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng...

Quy định và thủ tục hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu

360
Industrial Container yard for Logistic Import Export business

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu những quy định của pháp luật và thủ tục hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu.

1. Quy định về hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu

Theo Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định điều kiện hoàn thuế như sau:

  • Cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.
  • Doanh nghiệp, cá nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.
  • Có con dấu theo đúng quy định của pháp luật.
  • Lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.
  • Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

Khoản 3, Điều l Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn:

“4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%”.

2. Thủ tục hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu

Căn cứ tại Điều 10 Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 (có hiệu lực từ ngày 13/8/2016)

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế

Hồ sơ hoàn thuế theo quy định bao gồm:

  • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu số 01/ĐNHT. Ban hành kèm thông tư 156/2013/TT-BTC.
  • Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa. Đối với trường hợp gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.
  • Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  • Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng. Hoặc các trường hợp thanh toán được coi là thanh toán qua ngân hàng
  • Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế

Hồ sơ hoàn thuế sau khi chuẩn bị đầy đủ sẽ được nộp một bộ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hoặc tại cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế. Người nộp thuế được gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử. Hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Hoặc gửi qua đường bưu chính.

Bước 3: Xử lý yêu cầu hoàn thuế GTGT

Khoản 1 Điều 59 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Cục Thuế căn cứ Quyết định hoàn thuế. Lập lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước. Căn cứ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước. Lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp.

Như vậy, bài viết trên đã chia sẻ với các bạn những quy định và thủ tục hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Tải về Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế

Thuế Tiêu thụ đặc biệt là gì? Cách xác định giá tính thuế Tiêu thụ đặc biệt

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT

Đăng ký mã số thuế cá nhân cần tuân thủ những quy định gì?

Những nguyên tắc không thể bỏ qua khi quyết toán Thuế