Kế Toán Tổng Hợp Định khoản - Hạch toán Cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán tại bên giao ủy...

Cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán tại bên giao ủy thác nhập khẩu

546

Ủy thác nhập khẩu là một trong những phương thức nhập khẩu hàng hóa được rất nhiều doanh nghiệp áp dụng hiện nay. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu cách hạch toán những nghiệp vụ kế toán tại bên giao ủy thác nhập khẩu.

bầu trời, bến tàu, biển

1. Phương thức ủy thác nhập khẩu là gì?

Là hình thức hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu chưa có đủ điều kiện để Nhà nước cấp phép cho nhập khẩu trực tiếp. Khi đó các doanh nghiệp này phải ủy thác hoạt động nhập khẩu cho các doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp.

Doanh nghiệp nhận ủy thác nhập khẩu sau khi hoàn thành các công việc được ủy thác sẽ được hưởng hoa hồng ủy thác theo tỷ lệ quy định tính trên giá trị lô hàng và mức độ ủy thác.

2. Cách hạch toán tại bên giao ủy thác nhập khẩu

a. Khi ứng tiền cho đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu để đơn vị này mở L/c

Nợ TK 331- Phải trả cho người bán (chi tiết cho từng đơn vị nhận ủy thác)
Có TK 111, 112
Nếu ứng tiền bằng ngoại tệ thì đồng thời ghi có TK 007 – ngoại tệ các loại

b. Khi ứng tiền cho đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu để đơn vị này mở L/c:

– Nếu đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu nộp hộ các khoản thuế (thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế TTĐB…) kế toán ghi:

Nợ TK 156 – hàng hoá
Nợ TK 331 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 331 – phải trả cho người bán(chi tiết từng đơn vị nhận uỷ thác)

– Nếu đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu làm thủ tục kê khai thuế nhưng đơn vị giao uỷ thác tự nộp thuế vào NSNN thì nghiệp vụ nhập hàng ghi như trên Khi nộp thuế, kế toán ghi:

Nợ TK 331 – phải trả cho người bán (chi tiết từng đơn vị nhận uỷ thác)
Có TK 111, 112

c. Các khoản phí nhập khẩu uỷ thác như hoa hồng nhập khẩu uỷ thác, các khoản chi phí vận chuyển, chi phí khác phải trả cho đơn vị nhận uỷ thác, kế toán ghi:

Nợ TK – 156 hàng hóa
Nợ TK liên quan (133, 138…)
Có TK 331- phải trả cho người bán (chi tiết từng đơn vị nhận uỷ thác)

d. Khi thanh toán với đơn vị nhận uỷ thác về các khoản tiền kế toán ghi:

Nợ TK 331-phải trả người bán (chi tiết đơn vị nhận uỷ thác)
Có TK 111, 112

e. Trong trường hợp đơn vị giao ủy thác nhận hàng hóa nhập khẩu do đơn vị nhận ủy thác chuyển trả chưa nộp thuế GTGT

Kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của đơn vị nhận uỷ thác để ghi trị giá hàng nhập kho (gồm cả các khoản thuế phải nộp: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế GTGT…):

Nợ TK 156 – hàng hóa
Có TK 331- phải trả cho người bán (chi tiết từng đơn vị nhận uỷ thác)

f. Khi nhận hóa đơn GTGT của đơn vị nhận uỷ thác, kế toán ghi giảm số tiền thuế GTGT đầu vào cho hàng hóa hiện thời

Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào
Có TK 156 – Hàng hoá, 157 – hàng gửi bán ra: nếu hàng hóa còn đang tồn kho.
Có TK 632 – Giá vốn hàng bán: nếu hàng hóa đã tiêu thụ.

g. Khi phát sinh các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Kế toán ghi sổ theo tỷ giá thực tế mua bán bình quân trên thị trường liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Khoản chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá phát sinh được phản ánh vào tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính nếu lãi hoặc tài khoản 635 – Chi phí tài chính nếu lỗ.

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã nắm rõ cách hạch toán những nghiệp vụ kế toán phát sinh tại bên giao ủy thác. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Áp dụng biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi mới này từ ngày 10/7/2020

Thuế GTGT hàng nhập khẩu là gì? Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu?

Cách đơn giản để tính thuế nhập khẩu và hạch toán kế toán

Những trường hợp nào được hoàn thuế xuất nhập khẩu?

Hạch toán tài khoản 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu theo hướng dẫn của Thông tư 200