Mẫu chứng từ tài sản cố định Mời tải về mẫu Quyết định thanh lý tài sản cố định

Mời tải về mẫu Quyết định thanh lý tài sản cố định

9168

Trong các doanh nghiệp hiện nay, thanh lý tài sản cố định là việc thường xuyên xảy ra. Ketoan.vn xin cung cấp cho bạn đọc mẫu Quyết định thanh lý tài sản cố định mới nhất theo luật. Mời bạn đọc tham khảo và tải về tại bài viết dưới đây.

Mời tải về mẫu Quyết định thanh lý tài sản cố định mới nhất
Quyết định thanh lý tài sản cố định

Quyết định thanh lý TSCĐ là gì?

Tài sản cố định thanh lý là những tài sản hết thời gian khấu hao, hư hỏng không sửa chữa được, tài sản lâu đời lạc hậu… Doanh nghiệp muốn thanh lý những tài sản này để thay thế mới bằng tài sản khác hoặc thu hẹp quy mô.

Khi có tài sản cố định cần thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính.

Quyết định thanh lý TSCĐ là tài liệu chứng nhận Giám đốc chấp thuận việc thanh lý TSCĐ sau khi có Biên bản đề nghị thanh lý TSCĐ của bộ phận sử dụng. Căn cứ vào Quyết định này, đơn vị tiến hành thanh lý tài sản cố định.

Nội dung Quyết định thanh lý tài sản cố định

Quyết định thanh lý TSCĐ bao gồm các nội dung như sau:

  • Tên công ty.
  • Số hiệu của Quyết định.
  • Ngày/tháng/năm ra Quyết định.
  • Tài sản cố định đem đi thanh lý. Chi tiết tên, nhãn hiệu, năm sản xuất, nước sản xuất.
  • Chữ ký và họ tên của Giám đốc.

Quyết định thanh lý tài sản cố định có nội dung cụ thể và được trình bày như sau:

Công ty ……..…..

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …./QĐ-TLTS

……………, ngày …… tháng …… năm 20

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh lý tài sản cố định 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………

Căn cứ vào tình hình thực tế sau khi kiểm tra, một số tài sản cố định của công ty đã ……………………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thanh lý các tài sản cố định sau của công ty :

1. Tên: TSCĐ ……………………………………….

Nhãn hiệu :

Nước sản xuất: …………………………….

Năm sản xuất: ……………………………….

2. Tên: TSCĐ ……………………………………….

Nhãn hiệu :

Nước sản xuất: …………………………….

Năm sản xuất: ……………………………….

Điều 2. Ban thanh lý tài sản cố định cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

CÔNG TY …………..

Giám đốc

……………………………

Tải về Quyết định thanh lý tài sản cố định

Mời bạn đọc tham khảo và tải về TẠI ĐÂY.

Trên đây là mẫu Quyết định thanh lý tài sản cố định. Mời bạn đọc tải về sử dụng nhằm chủ động trong công việc của mình. Hy vọng bài viết đã đem đến thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công.

Phần mềm kế toán MISA đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Tài chính – Kế toán theo đúng Thông tư 133/TT-BTC/2014 và Thông tư 200/TT-BTC/2016 của Bộ Tài chính. Phần mềm giúp doanh nghiệp chuẩn hóa sổ sách kế toán ngay từ đầu, giúp kế toán vận dụng hiệu quả các hệ thống chứng từ, tài khoản, báo cáo…vào công tác kế toán tài chính doanh nghiệp. Để tìm hiểu thêm về phần mềm kế toán MISA SME.NET mới nhất, kế toán vui lòng click xem tại đây

Xem thêm:

Mời tải về mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Mời tải về mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm/công việc hoàn thành

Mời tải về mẫu Bảng kê chi tiền ban hành theo Thông tư 200

Mời tải về mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Mời tải về mẫu bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) theo Thông tư 200 và Thông tư 133


Phần mềm kế toán MISA SME.NET sẽ cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp, nhập liệu tự động và kiểm soát tính hợp lệ từ các giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã số thuế… MISA SME.NET là sản phẩm của MISA, công ty có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán cho hơn 200.000 doanh nghiệp.

misa.sme.net