Nổi bật 2 Tổng hợp các công văn thuế được ban hành trong tháng 5/2020

Tổng hợp các công văn thuế được ban hành trong tháng 5/2020

2669
Tổng hợp các công văn thuế được ban hành trong tháng 5/2020

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ tổng hợp danh sách công văn thuế được ban hành trong tháng 5/2020 để bạn đọc dễ dàng theo dõi và cập nhật.

Tổng hợp các công văn thuế được ban hành trong tháng 5/2020

 

STT

Tên văn bản

Ngày ban hành

1

Công văn 2893/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng.

04/5/2020

2

Công văn 2891/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô.

04/5/2020

3

Công văn 2916/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về tiền chậm nộp tiền thuế.

05/5/2020

4

Công văn 30305/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tiêu thức đơn giá trên hóa đơn.

05/5/2020

5

Công văn 30303/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ về công nghệ thông tin.

05/5/2020

6

Công văn 30300/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định chi phí được trừ đối với khoản tiền thuê nhà.

05/5/2020

7

Công văn 31444/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ về công nghệ thông tin.

07/5/2020

8

Công văn 31441/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng.

07/5/2020

9

Công văn 33313/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

11/5/2020

10

Công văn 33312/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử.

11/5/2020

11

Công văn 34368/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

12/5/2020

12

Công văn 34316/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng dịch vụ cung cấp cho khách hàng của đối tác nước ngoài.

12/5/2020

13

Công văn 34309/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu.

12/5/2020

14

Công văn 36246/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động dạy học, dạy nghề.

15/5/2020

15

Công văn 36240/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê.

15/5/2020

16

Công văn 3150/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa nhập sản xuất xuất khẩu thuê gia công ngoài.

15/5/2020

17

Công văn 2033/TCT-KK của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.

18/5/2020

18

Công văn 36767/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

18/5/2020

19

Công văn 36760/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc áp dụng Hiệp định đối với cá nhân người Nhật Bản làm việc tại Việt Nam.

18/5/2020

20

Công văn 37026/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam.

18/5/2020

21

Công văn 2058/TCT-CS của Tổng cục Thuế về ngành kinh tế thuộc diện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

19/5/2020

22

Công văn 2059/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn.

19/5/2020

23

Công văn 2061/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn.

19/5/2020

24

Công văn 2078/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế.

20/5/2020

25

Công văn 5977/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

20/5/2020

26

Công văn 3301/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng ngô hạt.

22/5/2020

27

Công văn 39569/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử.

22/5/2020

28

Công văn 40838/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hồ sơ giao dịch liên kết.

25/5/2020

29

Công văn 40839/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí thuế thu nhập cá nhân.

25/5/2020

30

Công văn 40840/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với chương trình khuyến mại.

25/5/2020

31

Công văn 40844/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn đã kê khai thuế giá trị gia tăng.

25/5/2020

32

Công văn 40845/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo.

25/5/2020

33

Công văn 41472/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất.

26/5/2020

34

Công văn 1978/UBND-KT của UBND Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020.

27/5/2020

Xem thêm

Tải về Luật số 04/2017/QH14 và Nghị định 39/2018/NĐ-CP: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Những điểm cần lưu ý trong Thông tư 111/2013/TT-BTC về hướng dẫn luật thuế TNCN

Tải về Nghị định 41/2018/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Những thay đổi quan trọng trong Nghị định 28/2020/NĐ-CP về quyền lợi người lao động

Tải về Thông tư 166/2013/TT-BTC: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế