Mẫu chứng từ hàng tồn kho Tải về ngay mẫu giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho

Tải về ngay mẫu giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho

6882
classic warehouse with pallet 3d rendering image

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn mẫu giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho để đề nghị lên cấp trên thanh lý số hàng tồn đọng hết hạn hoặc hư hỏng trong kho.

Trình tự và thủ tục thanh lý hàng tồn kho

Bước 1: Trưởng đơn vị quản lý trực tiếp hàng hóa tồn kho làm Giấy đề nghị công ty tiến hành thanh lý đối với số hàng hóa trong kho.

Trong giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho bao gồm các nội dung:

 • Tên hàng hóa cần thanh lý
 • Số lượng cần thanh lý
 • Chất lượng hàng hóa
 • Lý do thanh lý hàng hóa
  (Kèm theo giấy đề nghị này là danh sách và số lượng hàng hóa tồn kho được kiểm kê để ban lãnh đạo Công ty xem xét)

Bước 2: Công ty tiến hành họp thành lập hội đồng thanh lý hàng tồn kho:

Họp hội đồng thanh lý hàng tồn kho sau khi nhận được đề nghị thanh lý hàng tồn kho của trưởng đơn vị quản lý trực tiếp hàng tồn kho gửi lên Công ty. Xem xét thực trạng hàng tồn kho có thực sự cần phải thanh lý hay không. Trong biên bản bao gồm:

 • Thẩm định thực tế và định giá hàng hóa tồn kho
 • Phương án thanh lý hàng hóa tồn kho

Bước 3: Ra quyết định thành lập Hội đồng thanh lý:

Họp thành lập hội đồng thanh lý và thấy cần thiết phải thanh lý số hàng hóa tồn kho thì hội đồng thanh lý sẽ ra quyết định. Nội dung quyết định, bao gồm:

 • Hội đồng thanh lý
 • Người chịu trách nhiệm
 • Các bên liên quan

Bước 4: Hội đồng thanh lý tiến hành xác minh và lập biên bản xác nhận hiện trạng tài sản tồn kho ( chủng loại, số lượng, chất lượng):

Sau khi thành lập, hội đồng thanh lý hàng tồn kho sẽ tiến hành xác minh thực tế số hàng hóa tồn kho, kiểm kê cả về số lượng và chất lượng hàng hóa tồn kho và lập biên bản xác nhận hiện trạng hàng hóa cần thanh lý. Trong biên bản xác nhận cần ghi rõ:

 • Ngày, tháng
 • Hội đồng thanh lý (bao gồm những ai)
 • Kiểm kê hàng hóa (tên hàng hóa, số lượng, chất lượng hàng hóa thực tế)

Bước 5: Hội đồng thẩm định lập Biên bản thẩm định hàng hóa

Biên bản ghi rõ chủng loại, số lượng, chất lượng; phương thức thanh lý, giá trị thanh lý,…… để trình lên chủ tịch Hội đồng thành viên/ Giám đốc xem xét và quyết định các phương án thanh lý.

Bước 6: Hội đồng quản trị/ Giám đốc quyết định phê duyệt phương án thanh lý hàng tồn kho:

Các thủ tục về thanh lập và thanh kiểm tra hàng tồn kho được thực hiện thì quyết định phê duyệt phương án thanh lý, hoàn tất thủ tục thanh lý hàng tồn kho.

Mời bạn đọc tải về mẫu giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về miễn phí mẫu file Excel in bìa sổ sách kế toán

Tải về miễn phí mẫu file Excel thuyết minh báo cáo tài chính

Tải về miễn phí mẫu văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế