Quy định Bảo Hiểm Chế độ thai sản khi cả 2 vợ chồng đều đóng bảo...

Chế độ thai sản khi cả 2 vợ chồng đều đóng bảo hiểm xã hội

2084
Chế độ thai sản khi cả 2 vợ chồng đều đóng bảo hiểm xã hội

Khi cả vợ và chồng cùng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) thì chế độ thai sản được giải quyết như thế nào? Dưới đây là những thông tin chi tiết về vấn đề này.

Chế độ thai sản khi cả 2 vợ chồng đều đóng bảo hiểm xã hội

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp:

– Lao động nữ mang thai;

– Lao động nữ sinh con;

– Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

– Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

– Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

– Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Trong đó, lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Trường hợp đã đóng từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định thì phải đóng từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Có thể thấy, pháp luật hiện hành chỉ đặt ra điều kiện về thời gian đóng BHXH của lao động nữ, còn lao động nam, chỉ cần có vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Chế độ thai sản của vợ

Về thời gian hưởng chế độ khi sinh con

Thời gian nghỉ sinh con

Liên quan đến thời gian nghỉ sinh con của lao động nữ, Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có nêu:

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Lưu ý: Thời gian nghỉ nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Theo khoản 2 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội, trong 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì lao động nữ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ:

– Tối đa 10 ngày nếu sinh một lần từ 2 con trở lên;

– Tối đa 07 ngày nếu sinh con phải phẫu thuật;

– Tối đa 05 ngày với các trường hợp khác.

Về mức hưởng chế độ thai sản

Tiền trợ cấp một lần khi sinh con

Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội quy định, lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.

Ví dụ:

Lao động nữ sinh con vào ngày 20/5/2020 thì được nhận trợ cấp 1 lần bằng 1,49 triệu đồng x 2 = 2,98 triệu đồng.

Tiền chế độ thai sản

Khoản tiền này được quy định tại Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

Mức hưởng hàng tháng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ hưởng chế độ thai sản

Trường hợp lao động nữ đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội nêu rõ, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Ví dụ:

Cũng với lao động nữ sinh con vào ngày 20/5/2020 thì tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 1 ngày bằng 1.490.000 đồng x 30% = 447.000 đồng.

Chế độ thai sản khi cả 2 vợ chồng đều đóng bảo hiểm xã hội

Chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh con
Về thời gian hưởng chế độ

Cũng theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, cụ thể khoản 2 Điều 34, lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản:

– 05 ngày làm việc;

– 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

– 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi; sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

– 14 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Lưu ý:  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Về mức hưởng chế độ thai sản

Theo điểm b khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng một ngày đối với lao động nam khi vợ sinh con được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày. Cụ thể:

Mức hưởng mỗi ngày = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ hưởng chế độ thai sản : 24

Có thể thấy, pháp luật hiện hành đang hỗ trợ tối đa cho các cặp vợ chồng tham gia BHXH khi sinh con.

Xem thêm

Cách tính thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp

Mắc bệnh nghề nghiệp nào thì được hưởng Bảo hiểm Xã hội?

Tải về mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc được hưởng bảo hiểm xã hội

Quy định mới nhất về phụ cấp ăn trưa 2020, bạn nên cập nhật ngay!

Thời gian thử việc có thể lên đến 6 tháng kể từ năm 2021

Những điều cần biết về Trợ cấp tai nạn nghề nghiệp cho lao động thời vụ