Kinh nghiệm Thời gian thử việc có thể lên đến 6 tháng kể từ...

Thời gian thử việc có thể lên đến 6 tháng kể từ năm 2021

611

Đối với bất cứ người lao động nào, trước khi được nhận vào làm chính thức sẽ phải thử việc. Thời gian thử việc, người sử dụng lao động sẽ đánh giá năng lực và quyết định vấn đề có nên nhận bạn vào làm hay không.

Thời gian thử việc có thể lên đến 6 tháng kể từ năm 2021

Thời gian thử việc đã được quy định mới trong Luật lao động 2019

Đối với thời gian thử việc trong các công ty. Thời gian cụ thể sẽ do người lao động  và người sử dụng lao động thỏa thuận, đưa ra thời hạn chính xác. Thời gian thử sẽ dựa vào mức độ và tính chất phức tạp của công việc.

Và trong quá trình thử việc, người sử dụng lao động cần phải hết sức lưu ý. Mỗi người lao động chỉ được thử việc một lần đối với mỗi công việc. Và trong quá trình thử việc, cần phải đảm bảo được những vấn đề như sau:

  • Đối với những người lao động thử việc ở vị trí quản lý doanh nghiệp. Thời gian thử việc của người lao động này không được quá 180. Dựa theo Luật doanh nghiệp và Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
  • Những người lao động đang trong quá trình thử việc ở vị trí cần phải có trình độ chuyên môn. Có bằng cấp từ Cao đẳng trở lên. Thời gian thử việc không được quá 60 ngày.
  • Những người lao động đang trong quá trình thử việc ở vị trí cần phải có trình độ chuyên môn, trình độ kỹ thuật từ trung cấp. Có chứng chỉ học nghề, làm công nhân nghiệp vụ hoặc công nhân kỹ thuật. Thời gian thử việc không được quá 30 ngày.
  • Đối với những người lao động đang thử việc ở vị trí khác, thời gian thử việc không được quá 6 ngày.

Như vậy, đối với Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã có thêm điểm mới về thời gian thử việc của những người giữ vị trí quản lý trong các doanh nghiệp. Thời gian thử việc của những đối tượng này lên đến 6 tháng. Trong khi đó, Bộ luật lao động 2012 không quy định vấn đề này.

Và thời hạn thử việc của công việc quản lý dài. Dài hơn rất nhiều so với các công việc khác. Như vậy, các doanh nghiệp cần phải lưu ý áp dụng từ năm 2021.

Thông báo kết quả thử việc cho người lao động

Thời gian thử việc có thể lên đến 6 tháng kể từ năm 2021

Sau quá trình thử việc, người sử dụng lao động cần phải thông báo về kết quả trong quá trình thử việc. Điều này được quy định trong Điều 27 Bộ luật Lao động mới. Để thể hiện được trách nhiệm của phía sử dụng lao động. Đồng thời, cũng để đảm bảo được tính khách quan và sự công bằng của người lao động.

Sau khi đã thử việc, nếu người lao động đã đạt được yêu cầu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng đối với người lao động. Nếu như đã có giao thuận trong hợp đồng trước đó. Hoặc doanh nghiệp cần phải tiến hành giao kết hợp đồng lao động nếu như có giao kết hợp đồng thử việc trước đó.

Đối với trường hợp mà người lao động không đạt được yêu cầu trong khoảng thời gian thử việc. Người sử dụng lao động cần phải chấm dứt hợp đồng đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc đã ký trước đó.

Bộ luật Lao động 2019 đã có quy định mới về vấn đề hủy bỏ thỏa thuận thử việc. Theo đó, trong quá trình thử việc. Cả người sử dụng lao động và người lao động đều sẽ có quyền hủy giao kết thử việc, chấm dứt hợp đồng thử việc mà không cần báo trước và không cần phải bồi thường bất cứ khoản chi phí nào.

Kết luận

Như vậy, nếu người lao động cảm thấy công việc không phù hợp. Hoặc người sử dụng lao động cảm thấy người lao động làm việc không hiệu quả. Cả hai bên đều có quyền hủy giao kết mà không cần báo và không cần phải bồi thường cho đối phương.

Xem thêm: 

Bảo hiểm thất nghiệp 2020: Làm thế nào để được hưởng nhanh nhất?

Bảo hiểm y tế số 4: Mức hưởng và đối tượng được hưởng

Đóng BHXH tự nguyện trong bao lâu thì được nhận lương hưu?