Quy định Bảo Hiểm Cách tính thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp

Cách tính thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp

263
Cách tính thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó người sử dụng lao động và người lao động không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Cách tính thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

Cách tính thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp

Điều 43 và điều 44 Luật Việc làm Quy định: Thời gian đã đóng BHTN là thời gian mà đơn vị sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn hoặc HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng đã đóng BHTN.

Luật Việc làm và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành chưa có quy định thời gian đơn vị sử dụng lao động và NLĐ không đóng BHTN mà vẫn được tính là thời gian đã đóng BHTN.

Theo quy định tại khoản 2 điều 11 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN, NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó người sử dụng lao động và NLĐ không phải đóng BHTN và không được tính là thời gian đã đóng BHTN.

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

  • Người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động với nơi mình làm việc. Ngoại trừ những trường hợp mà người lao động chấm dứt hợp đồng lao động sai quy định, trái pháp luật. Hoặc trường hợp mà người lao động đang được hưởng các mức trợ cấp thất nghiệp hay trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
  • Người lao động đã đóng lệ phí Bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trong vòng 24 tháng khi chấm dứt hợp đồng lao động. Đối với trường hợp hợp đồng lao động có xác định hoặc không có xác định thời gian.
  • Người lao động đã đóng lệ phí Bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trong vòng 36 tháng khi chấm dứt hợp đồng lao động. Đối với trường hợp hợp đồng lao động làm theo mùa vụ hoặc có thời hạn hợp đồng từ 3 tháng cho đến 12 tháng.
  • Đã đăng ký BHTN và nộp hồ sơ lên trung tâm dịch vụ tìm việc làm
  • Kể từ ngày nộp hồ sơ BHTN nhưng sau 15 ngày chưa tìm được việc làm mới.

Xem thêm:

Cần lưu ý các điểm này khi hạch toán tiền lương để trở thành kế toán giỏi

5 lý do chứng minh ngành Kế toán luôn hấp dẫn với giới trẻ

Hướng dẫn làm thủ tục hủy hóa đơn cho kế toán viên