Kinh nghiệm Quy định mới nhất về phụ cấp ăn trưa, bạn nên cập...

Quy định mới nhất về phụ cấp ăn trưa, bạn nên cập nhật ngay!

1162

Trong mỗi doanh nghiệp, sẽ có nhiều khoản phụ cấp khác nhau để có thể thu hút được lao động. Một trong những khoản phụ cấp phổ biến nhất hiện nay là phụ cấp ăn trưa.

Quy định mới nhất về phụ cấp ăn trưa, bạn nên cập nhật ngay!

Khái niệm về phụ cấp ăn trưa

Phụ cấp ăn trưa là khoản tiền phụ cấp của người sử dụng lao động cho người lao động. Khoản phụ cấp này được quy ra thành bữa ăn trưa, ăn ca trong khoảng thời gian nghỉ giữa giờ lao động.

Đối với khoản phụ cấp này, không phải dành hoàn toàn cho những người lao động cùng làm chung một doanh nghiệp. Bởi vì phụ cấp ăn trưa chỉ dành cho những người lao động làm cả ngày, ca sáng và ca tối. Hoặc những đối tượng làm ca đêm mới được phụ cấp khoản này.

Khoản phụ cấp này sẽ được mỗi doanh nghiệp thực hiện một cách khác nhau. Tuy thuộc vào trong điều kiện của mỗi doanh nghiệp. Mà doanh nghiệp sẽ quyết định phụ cấp bằng bữa ăn hay phụ cấp bằng tiền mặt để người lao động ăn uống tự do.

Mức phụ cấp ăn trưa cho người lao động hiện nay

Mức phụ cấp ăn trưa của người lao động sẽ dựa vào từng mô hình doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp sẽ có một quy định về mức phụ cấp khác nhau.

Đối với người lao động trong công ty TNHH 1 thành viên

Đối với mức phụ cấp của người lao động ở trong mô hình công ty này. Mức phụ cấp cho người lao động không được vượt quá 730.000 đồng cho một người trên 1 tháng. Được quy định ở trong Điều 22 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH.

Chế độ ăn của công ty này sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc như sau:

  • Người lao động sẽ được ăn trưa dựa trên số ngày thực tế mà họ làm việc. Kể cả khi người lao động làm việc thêm giờ. Chỉ cần người lao động là việc đủ tám tiếng tron 1 ngày, theo đúng quy định của công ty.
  • Đối với những ngày mà người lao động không làm việc. Kể cả vào ngày nghỉ, người lao động bị ốm hay nghỉ mà không hưởng lương. Những ngày này sẽ không ăn cơm giữa ca và người lao động cũng sẽ không được thanh toán tiền ăn.

Lưu ý, đối với khoản phụ cấp này, công ty hoàn toàn có thể đưa ra những quy định khác. Để người lao động có thể nâng cao ý thức làm việc của mình.

Đối với những công ty TNHH hai thành viên trở lên hay công ty cổ phần. Đều có thể dựa theo nguyên tắc này để áp dụng đối với người lao động.

Phụ cấp với người lao động làm việc trong mô hình doanh nghiệp khác

Quy định về phụ cấp ăn trưa mà doanh nghiệp nên biết

Phụ cấp tiền ăn đối với những đối tượng người lao động làm việc ở trong các doanh nghiệp khác. Đã được quy định trong Điều 102 Bộ luật Lao động 2012. Cụ thể như sau:

  • Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc lương, tăng lương đã được cả hai bên thỏa thuận ở trong hợp đồng lao động. Hoặc đã được ghi trước ở trong quy chế của người sử dụng lao động.

Như vậy người sử dụng lao động ở trong mô hình các doanh nghiệp khác không bắt buộc phải có phụ cấp bữa ăn cho người lao động. Hay ngay cả các khoản phụ cấp khác cho người lao động.

Mặc dù những doanh nghiệp này không bị bắt buộc phụ cấp cho người lao động. Nhưng Luật lao động vẫn luôn khuyến khích những doanh nghiệp này thực hiện một số chính sách hỗ trợ, phụ cấp cho người lao động. Việc nhận được các khoản phụ cấp sẽ giúp thu hút được người lao động. Và nâng cao được ý thức làm việc của người lao động hơn.

Và mỗi doanh nghiệp, sẽ tùy thuộc vàon điều kiện kinh doanh, thu nhập hàng tháng mà sẽ có những khoản phụ cấp khác nhau để hỗ trợ cho người lao động. Những khoản phụ cấp này sẽ được bên sử dụng lao động và bên người lao động thỏa thuận trước. Khi hai bên đã thống nhất, các khoản phụ cấp sẽ được ghi rõ ràng ở trong hợp đồng lao động. Hoặc có thể ghi sẵn ở trong cơ chế tiền lương của công ty.

Như vậy, ở mỗi công ty, mỗi doanh nghiệp sẽ có các khoản phụ cấp dành riêng cho người lao động khác nhau. Và hầu hết trong các doanh nghiệp hiện nay đều sẽ có các khoản phụ cấp nhất định nào đó cho người lao động.

Xem thêm:

Bảo hiểm y tế số 4: Mức hưởng và đối tượng được hưởng

Đóng BHXH tự nguyện trong bao lâu thì được nhận lương hưu?