Mẫu hóa đơn Tải về mẫu hóa đơn bán hàng – hóa đơn bán lẻ...

Tải về mẫu hóa đơn bán hàng – hóa đơn bán lẻ mới nhất

1015
Tải về mẫu hóa đơn bán hàng - hóa đơn bán lẻ mới nhất

Hóa đơn bán hàng – Hóa đơn bán lẻ được sử dụng để giao dịch mua bán tại các cửa hàng bán lẻ, shop nhỏ không do Bộ tài chính phát hành. Bài viết sau sẽ chia sẻ mẫu hóa đơn bán hàng – hóa đơn bán lẻ tới các bạn.

 

Tải về mẫu hóa đơn bán hàng - hóa đơn bán lẻ mới nhất

1. Khi nào sử dụng hóa đơn bán lẻ?

Theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC có hiệu lực đến hết ngày 31/10/2020 thì khi bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Trường hợp giá trị nhỏ hơn 200.000 đồng thì phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp này, người bán có thể lập hóa đơn bán lẻ để giao cho người mua.

Mặt khác, khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

 • Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
 • Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Hiện nay, hóa đơn bán lẻ không có giá trị nhiều về mặt pháp lý và không được cơ quan thuế quản lý. Các đơn vị có thể tự in theo mẫu bên dưới.

2. Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT.

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

a) Hóa đơn giá trị gia tăng

Là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

 • Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
 • Hoạt động vận tải quốc tế;
 • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

Như vậy:

 • Hóa đơn GTGT: Dùng cho những DN kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ (DN được đặt in)
 • Hóa đơn bán hàng: Dùng cho những DN kê khai thuế GTGT theo pp trực triếp (phải lên cơ quan thuế để mua)

3. Cách viết hóa đơn bán lẻ

 • Trên mẫu hóa đơn bán lẻ phải thể hiện được các thông tin của đơn vị bán hàng/cung cấp dịch vụ (có thể có logo hay không);
 • Hiện nay, hóa đơn bán lẻ bán sẵn thường có 02 liên để người mua giữ lại 01 liên với mục đích lưu và quản lý;
 • Phải ghi rõ ràng, chính xác họ và tên, địa chỉ của người mua hàng để tiện theo dõi;
 • Tên hàng hóa, dịch vụ: Ghi đầy đủ tên mặt hàng. Nếu không viết hết các dòng hóa đơn, cần gạch chéo các dòng còn trống;
 • Đơn vị tính: ghi đơn vị thực tế như cái, chiếc, kg… Trường hợp kinh doanh về dịch vụ thì không cần đơn vị tính trên hóa đơn;
 • Số lượng: Ghi số lượng hàng hóa bán ra thực tế;
 • Đơn giá: Viết giá bán thực tế (không có thuế GTGT);
 • Thành tiền: Ghi tổng giá trị số lượng x đơn giá;
 • Cộng: Ghi tổng giá trị hàng hóa bên trên. Ghi cả bằng số và bằng chữ;
 • Phải ghi ngày, tháng, năm bán hàng hóa/dịch vụ;
 • Người bán và người mua cùng ký tên vào hóa đơn bán lẻ, sau đó người bán xé 01 liên giao cho người mua hàng. Nếu sử dụng hóa đơn in thì in thành 02 bản, cả 02 cùng ký tên vào 02 bản, 01 bản giao người mua và 01 bản người bán giữ lại để lưu.

Mời bạn đọc tải về mẫu hóa đơn bán hàng – hóa đơn bán lẻ TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về mẫu thư xác nhận thu nhập mẫu số 20/TXN-TNCN

Tải về mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Tải về mẫu Công văn xin gộp báo cáo tài chính chuẩn theo quy định