Tải về mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Đăng bởi Nguyễn Tiến Huy - 16/05/2020
ketoan.vn
107 Lượt đọc

Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT được sử dụng khi người nộp thuế muốn đề nghị cơ quan thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

1. Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế

a) Đối với doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản;
 • Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất);

b) Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh:

 • Tổ chức kinh tế, tổ chức khác chấm dứt hoạt động. Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh.
 • Tổ chức kinh tế, tổ chức khác bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy phép tương đương; hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do vi phạm pháp luật.
 • Tổ chức lại đối với tổ chức kinh tế (chia, sáp nhập, hợp nhất). Chuyển đổi tổ chức từ đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị trực thuộc của đơn vị chủ quản này thành đơn vị trực thuộc của đơn vị chủ quản khác.
 • Tổ chức kinh tế, tổ chức khác bị cơ quan thuế ra Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trên một năm và không đăng ký hoạt động trở lại.
 • Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí khi kết thúc hợp đồng hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.
 • Nhà thầu nước ngoài khi kết thúc hợp đồng.

c) Đối với đơn vị trực thuộc:

 • Đơn vị trực thuộc có Quyết định chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản.
 • Đơn vị trực thuộc bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Đơn vị trực thuộc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động. Hoặc Giấy phép tương đương theo quy định của pháp luật.

d) Đối với cá nhân không kinh doanh:

Cá nhân bị chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư này;
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực quyết định giải thể, hoặc quyết định mở thủ tục phá sản, hoặc quyết định chia, hoặc hợp đồng hợp nhất, hoặc hợp đồng sáp nhập, hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ quan có thẩm quyền, hoặc thông báo chấm dứt hoạt động;
 • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu.

Mời bạn đọc tải về mẫu Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về mẫu Công văn xin gộp báo cáo tài chính chuẩn theo quy định

Tải ngay mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 200

Mời bạn đọc tải về mẫu đơn đặt hàng mới nhất năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *