Nổi bật 1 Tải về mẫu Công văn xin gộp báo cáo tài chính chuẩn...

Tải về mẫu Công văn xin gộp báo cáo tài chính chuẩn theo quy định

1470

Công văn xin gộp báo cáo tài chính thường xuyên được những doanh nghiệp mới thành lập năm đầu tiên đề nghị lên cơ quan thuế. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính chuẩn theo quy định.

1. Khái niệm gộp BCTC và những trường hợp có thể xin gộp báo cáo tài chính

Căn cứ vào khoản 3, điều 3, Thông tư 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014 và Luật Kế Toán số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015, thì:

Gộp báo cáo tài chính là việc cộng kỳ kế toán năm đầu tiên (hoặc năm cuối cùng) với kỳ kế toán tiếp theo (hoặc với kỳ kế toán trước đó). Thay vì hàng năm bạn phải lập báo cáo tài chính và làm quyết toán thuế TNDN. Thì hiện tại khi áp dụng gộp báo cáo tài chính bạn chỉ phải:

  • Lập báo cáo tài chính và làm quyết toán thuế TNDN một lần vào năm sau (nếu gộp năm đầu và năm sau).
  • Hoặc bạn lập báo cáo tài chính và làm quyết toán thuế TNDN một lần vào năm nay (nếu gộp năm nay và năm cuối cùng do giải thể, chia tách, sáp nhập… vào đầu năm cuối).
  • Tổng cộng kỳ kế toán năm của hai năm gộp lại phải ngắn hơn 15 tháng.

2. Thủ tục đề nghị gộp báo cáo tài chính với cơ quan thuế quản lý

Để được gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế sang năm sau. Doanh nghiệp cần phải làm thủ tục đề nghị xin gộp với cơ quan thuế quản lý.

Khi tiến hành nộp công văn gộp báo cáo tài chính với cơ quan thuế quản lý. Kế toán cần phải hỏi rõ cán bộ tiếp nhận tại bộ phận một cửa: “Có phải chờ công văn đồng ý của cơ quan thuế hay không, hay là chỉ phải nộp công văn này là được”.

Như vậy, tùy từng cơ quan thuế khác nhau mà họ có quy định khác nhau đối với từng trường hợp.

3. Những lưu ý khi gộp báo cáo tài chính

  • Quyết toán thuế TNCN không được gộp. Phát sinh năm nào thì doanh nghiệp làm quyết toán cho năm đó.
  • Nếu doanh nghiệp thành lập từ tháng 10 trong năm trở đi. Và đặc biệt có nhiều nghiệp vụ phát sinh thì không nên gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN của chính năm đó. Vì dễ gây nhầm lẫn và khó khăn cho việc quản lý tài chính của doanh nghiệp.
  • Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập (nếu bạn không muốn gộp báo cáo tài chính) như mẫu báo cáo tài chính bình thường. Không khác biệt, ghi nhận hạch toán kế toán bình thường.
  • Báo cáo tài chính 15 tháng (tức báo cáo tài chính gộp) lập như báo cáo tài chính bình thường.

Mời bạn đọc tải về mẫu Công văn xin gộp báo cáo tài chính TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải ngay mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 200

Mời bạn đọc tải về mẫu đơn đặt hàng mới nhất năm 2020

Mời bạn đọc tải về mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập