Nổi bật 1 Tìm hiểu trình tự luân chuyển chứng từ thu, chi tiền mặt...

Tìm hiểu trình tự luân chuyển chứng từ thu, chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

21809

Luân chuyển chứng từ là công việc phải thực hiện tại doanh nghiệp. Cùng Ketoan.vn tìm hiểu quy trình luân chuyển chứng từ thu, chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại bài viết dưới đây.

Tìm hiểu trình tự luân chuyển chứng từ thu, chi tiền mặt và TGNH

Trình tự luân chuyển chứng từ thu tiền mặt

Chứng từ thu tiền mặt được luân chuyển theo thứ tự như sau:

(1) Khi có người nộp tiền, kế toán tiền mặt viết phiếu thu thành 3 liên.

(2) Trình kế toán trưởng ký duyệt phiếu thu (3 liên).

(3) Chuyển trả lại 3 liên phiếu thu cho kế toán tiền mặt. Kế toán tiền mặt lưu liên 1.

(4) Chuyển liên 2, 3 cho thủ quỹ.

(5) Thủ quỹ thu tiền và ký nhận vào phiếu thu (liên 2 và liên 3).

(6) Chuyển phiếu thu cho người nộp tiền ký nhận (2 liên). Người nộp tiền giữ lại liên 3, chuyển trả liên 2 cho thủ quỹ. Thủ quỹ ghi sổ quỹ.

(7) Thủ quỹ chuyển phiếu thu (liên 2) cho kế toán tiền mặt.

(8) Kế toán tiền mặt ghi sổ kế toán tiền mặt.

(9) Chuyển phiếu thu cho bộ phận liên quan ghi sổ, sau đó chuyển trả phiếu thu về cho kế toán tiền mặt.

(10) Kế toán tiền mặt lưu phiếu thu và kết thúc quy trình luân chuyển.

Trình tự luân chuyển chứng từ chi tiền mặt

Để bắt đầu, bộ phận liên quan hoặc người nhận tiền chuẩn bị chứng từ liên quan đến việc chi tiền.

(1) Bộ phận liên quan nộp chứng từ cho bộ phận duyệt chi. Bộ phận này duyệt chi.

(2) Kế toán tiền mặt căn cứ duyệt chi viết phiếu chi thành 3 liên.

(3) Kế toán trưởng, chủ tài khoản ký phiếu chi (3 liên).

(4) Kế toán tiền mặt nhận lại phiếu chi đã ký và lưu liên 1.

(5) Chuyển phiếu chi (liên 2, liên 3) cho thủ quỹ.

(6) Thủ quỹ xuất quỹ, chi tiền và ký phiếu chi (liên 2, liên 3).

(7) Người nhận tiền ký phiếu chi, giữ lại liên 3 rồi chuyển trả liên 2 cho thủ quỹ. Thủ quỹ ghi sổ quỹ.

(8) Thủ quỹ chuyển liên 2 cho kế toán tiền mặt.

(9) Kế toán tiền mặt ghi sổ kế toán tiền mặt rồi chuyển phiếu chi cho bộ phận liên quan ghi sổ kế toán, sau đó chuyển trả lại cho kế toán tiền mặt.

(10) Lưu phiếu chi ở Bộ phận kế toán tiền mặt và kết thúc quá trình luân chuyển.

Trình tự luân chuyển chứng từ thu tiền gửi ngân hàng

(1) Ngân hàng phục vụ đơn vị nhận Ủy nhiệm chi của khách hàng (liên 2 và liên 3).

(2) Ngân hàng chuyển Ủy nhiệm chi cho kế toán tiền gửi ngân hàng nhận. Cuối ngày ngân hàng phát hành giấy báo số dư tài khoản.

(3) Kế toán ngân hàng ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng.

(4) Kế toán ngân hàng chuyển Ủy nhiệm chi cho bộ phận kế toán liên quan.

(5) Kế toán liên quan ghi sổ, sau đó chuyển trả Ủy nhiệm chi cho kế toán ngân hàng.

(6) Kế toán ngân hàng lưu chứng từ. Quy trình luân chuyển kết thúc.

Trình tự luân chuyển chứng từ chi tiền gửi ngân hàng

Tìm hiểu trình tự luân chuyển chứng từ thu, chi tiền mặt và TGNH

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Quy trình này được thể hiện như sau:

(1) Kế toán tiền gửi ngân hàng viết séc.

(2) Kế toán trưởng ký séc.

(3) Kế toán tiền gửi ngân hàng nhận lại séc đã ký.

(4) Chuyển séc cho người lĩnh tiền.

(5) Nộp séc vào ngân hàng.

(6) Ngân hàng làm thủ tục chi tiền và người nhận tiền ký nhận.

(7) Người lĩnh tiền về viết giấy nộp tiền chuyển cho bộ phận kế toán tiền mặt.

(8) Kế toán tiền mặt viết phiếu thu.

(9) Thủ quỹ thu tiền.

(10) Cuối ngày, ngân hàng phát hành giấy báo số dư tài khoản cho kế toán đơn vị.

(11) Kế toán tiền gửi ngân hàng ghi sổ kế toán TGNH và lưu chứng từ. Quy trình luân chuyển kết thúc.

Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ chi tiền gửi ngân hàng

(1) Kế toán tiền gửi ngân hàng viết ủy nhiệm chi (UNC) (3 liên).

(2) Kế toán trưởng, chủ tài khoản ký ủy nhiệm chi (3 liên).

(3) Kế toán TGNH nhận lại UNC, chuyển ra ngân hàng.

(4) Ngân hàng làm thủ tục, ký UNC, lưu 1 bản; 1 bản gửi cho đơn vị hưởng tiền (liên 2) – (nếu cùng hệ thống ngân hàng). Trường hợp không cùng hệ thống ngân hàng thì UNC viết 4 liên; ngân hàng chuyển cho ngân hàng phục vụ 2 liên; 1 liên gửi lại kế toán TGNH.

(5) Kế toán TGNH ghi sổ và chuyển UNC cho bộ phận liên quan.

(6) Bộ phận kế toán liên quan ghi sổ, sau đó chuyển trả UNC cho kế toán TGNH.

(7) Ngân hàng phát hành giấy báo số dư TK cuối ngày.

(8) Kế toán TGNH lưu chứng từ. Quá trình luân chuyển kết thúc.

Trên đây là quy trình luân chuyển chứng từ thu, chi tiền mặt và TGNH tại doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo và áp dụng.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ yêu cầu của kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản đầu tư, các khoản phải thu như:  Tự động hạch toán các chứng từ thu, chi tiền theo từng loại tiền (nội tệ, ngoại tệ) giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu; Dự báo dòng tiền thu, chi trong tương lai giúp doanh nghiệp tối ưu vòng quay vốn. Để tìm hiểu thêm về phần mềm kế toán MISA SME.NET, anh chị vui lòng click Tại đây

Xem thêm:

Các mức xử phạt khi vi phạm quy định liên quan đến Chứng chỉ kế toán

Chi tiết về điều kiện, hồ sơ dự thi và nội dung thi cấp Chứng chỉ kế toán viên

Tải về Thông tư 166/2013/TT-BTC: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế