Trang chủ Quản trị Kế Toán Chứng từ kế toán Các mức xử phạt khi vi phạm quy định liên quan đến...

Các mức xử phạt khi vi phạm quy định liên quan đến Chứng chỉ kế toán

374

Những hành vi vi phạm quy định về hồ sơ dự thi, về quản lý, sử dụng Chứng chỉ kế toán viên bị xử phạt như thế nào? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

Mức phạt khi vi phạm quy định liên quan đến Chứng chỉ kế toán viên

1. Chứng chỉ kế toán viên

Chứng chỉ kế toán viên là gì?

Chững chỉ kế toán viên hay còn gọi là chứng chỉ hành nghề kế toán. Chứng chỉ kế toán viên do Bộ Tài Chính cấp. Đây là chứng chỉ ghi nhận trình độ của kế toán viên. Để được cấp chứng chỉ này, kế toán cần thi và đạt yêu cầu của kỳ thi cấp chứng chỉ.

Điều kiện dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán viên

Căn cứ Điều 4, Thông tư 91/2017/TT-BTC, muốn dự thi kỳ thi này, kế toán phải đáp ứng được:

  • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, phải trung thực, liêm khiết và có ý thức chấp hành pháp luật.
  • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán. Hoặc có bằng tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành khác với tổng số tiết học các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình cả khóa học. Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán.
  • Có thời gian làm việc thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu 36 tháng. Tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi.
  • Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và chi phí dự thi.
  • Không thuộc các đối tượng không được làm kế toán theo quy định của Luật kế toán.

2. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hồ sơ dự thi Chứng chỉ kế toán viên

Mức phạt khi vi phạm quy định liên quan đến Chứng chỉ kế toán viên

Mức phạt đối với các hành vi vi phạm về hồ sơ dự thi Chứng chỉ kế toán viên được quy định tại Điều 19 Nghị định 41/2018/NĐ-CP như sau:

– Phạt cảnh cáo:

Kế toán viên có hành vi kê khai không đúng thực tế thông tin trong hồ sơ dự thi sẽ bị phạt cảnh cáo.

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:

Kế toán viên có hành vi xác nhận không đúng thực tế về các tài liệu trong hồ sơ dự thi lấy Chứng chỉ kế toán viên để đủ điều kiện dự thi sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng:

Hành vi sửa chữa, giả mạo, khai man về bằng cấp, chứng chỉ và các tài liệu khác trong hồ sơ dự thi lấy Chứng chỉ kế toán viên để đủ điều kiện thi sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

– Hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật vi phạm đối với các hành vi sửa chữa, giả mạo, khai man về bằng cấp, chứng chỉ và các tài liệu khác trong hồ sơ dự thi.

3. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Chứng chỉ kế toán viên

Mức phạt đối với các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng Chứng chỉ kế toán viên được quy định tại Điều 21 Nghị định 41/2018/NĐ-CP như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi cá nhân thực hiện một trong các hành vi:

  • Tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung của Chứng chỉ kế toán viên. Ngoài chịu mức phạt 5 đến 10 triệu đồng, người vi phạm bị tịch thu tang vật vi phạm.
  • Cho tổ chức, cá nhân khác thuê, mượn, sử dụng Chứng chỉ kế toán viên của mình để đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hoặc đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại đơn vị nơi mình thực tế không làm việc theo hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian. Ngoài chịu mức phạt 5 đến 10 triệu đồng, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Thời gian bị tước quyền sử dụng là từ 3 đến 6 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với hành vi thuê, mượn, sử dụng Chứng chỉ kế toán viên của người không làm việc hoặc làm việc theo hợp đồng lao động không đảm bảo là làm toàn bộ thời gian tại đơn vị mình để đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồngvới hành vi giả mạo Chứng chỉ kế toán viên.

Xem thêm:

Tải về Thông tư 166/2013/TT-BTC: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Tải về Luật số 04/2017/QH14 và Nghị định 39/2018/NĐ-CP: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tải về miễn phí Luật phá sản mới nhất