Nổi bật 2 Chi tiết về điều kiện, hồ sơ dự thi và nội dung...

Chi tiết về điều kiện, hồ sơ dự thi và nội dung thi cấp Chứng chỉ kế toán viên

203

Chứng chỉ kế toán viên là gì? Điều kiện dự thi, hồ sơ dự thi, nội dung thi cấp Chứng chỉ này như thế nào? Tất cả sẽ có tại bài viết dưới đây.

Chi tiết về điều kiện, hồ sơ và nội dung thi cấp Chứng chỉ kế toán viên

1. Chứng chỉ kế toán viên là gì?

Chững chỉ kế toán viên ( hay còn gọi là chứng chỉ hành nghề kế toán) là chứng chỉ ghi nhận trình độ của kế toán viên. Chứng chỉ kế toán viên có giá trị pháp lý để đăng ký hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành về hành nghề kế toán. Như vậy, Chứng chỉ này là thứ không thể thiếu với những người kinh doanh dịch vụ kế toán. Có chứng chỉ này thì người kinh doanh dịch vụ kế toán mới được phép hành nghề.

2. Điều kiện dự thi kỳ thi cấp Chứng chỉ kế toán viên

Trích Điều 4, Thông tư 91/2017/TT-BTC:

Người dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư này;

3. Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu 36 tháng, được tính trong khoảng thời gian từ tháng tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại họcđến thời điểm đăng ký dự thi. Thời gian công tác thực tế về kiểm toán bao gồm thời gian làm trợ lý kiểm toán tại doanh nghiệp kiểm toán, thời gian làm kiểm toán nội bộ tại bộ phận kiểm toán nội bộ của đơn vị, thời gian làm kiểm toán tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước;

4. Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và chi phí dự thi;

5. Không thuộc các đối tượng không được làm kế toán theo quy định của Luật kế toán.”

3. Hồ sơ dự thi

Đối với người đăng ký dự thi lần đầu

Hồ sơ dự thi gồm:

– Phiếu đăng ký dự thi. Đơn này phải có:

  • Xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc UBND địa phương nơi cư trú.
  • Có dán ảnh màu cỡ 3×4 và đóng dấu giáp lai.
  • Phiếu đăng ký có kèm theo Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán có chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền) và đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị.

– Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

–  Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc UBND địa phương nơi cư trú.

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ (bằng tốt nghiệp đại học). Bản sao này phải có xác nhận của tổ chức cấp hoặc cơ quan công chứng. Nếu là bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác thì phải nộp kèm theo bảng điểm có chứng thực ghi rõ số đơn vị học trình (hoặc tiết học) của tất cả các môn học. Nếu nộp bằng thạc sỹ, tiến sỹ thì phải nộp kèm theo bảng điểm học thạc sỹ, tiến sỹ có ghi rõ ngành học có chứng thực.

– 3 ảnh màu cỡ 3×4cm mới chụp trong vòng 6 tháng và 2 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người nhận.

Đối với người đăng ký dự thi tiếp các môn chưa thi hoặc thi lại các môn thi đã thi chưa đạt yêu cầu

Hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của UBND địa phương nơi cư trú, có dán ảnh màu 3×4cm và đóng dấu giáp lai.

– Bản sao Giấy chứng nhận điểm thi của các kỳ thi trước..

– 3 ảnh màu cỡ 3x4cm mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người nhận.

4. Nội dung thi

Chi tiết về điều kiện, hồ sơ và nội dung thi cấp Chứng chỉ kế toán viên

Người dự thi phải thi 4 môn sau:

  • Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp.
  • Tài chính và quản lý tài chính nâng cao.
  • Thuế và quản lý thuế nâng cao.
  • Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

Môn thi được coi là đạt yêu cầu khi môn đó đạt từ điểm 5 trở lên.

Người dự thi được cấp chứng chỉ kế toán viên khi người dự thi đạt yêu cầu cả 4 môn thi trên và có tổng số điểm các môn thi còn được bảo lưu từ 25 điểm trở lên là đạt yêu cầu thi.

5. Cấp chứng chỉ kế toán viên

Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kế toán viên cho người đạt kết quả thi trong thời gian 45 ngày kể từ ngày có kết quả thi.

Chứng chỉ kế toán viên được trao trực tiếp cho người được cấp chứng chỉ hoặc người được ủy quyền.

Xem thêm:

Tất tần tật về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Các mức xử phạt khi vi phạm quy định liên quan đến Chứng chỉ kế toán

Tải về toàn bộ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12