Chi phí Lương Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho...

Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời dịch bệnh Covid-19

1006

Mới đây, Bộ lao động – Thương binh và xã hội đã ban hành công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL. Công văn hướng dẫn việc trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Hướng dẫn trả lương ngừng việc cho người lao động vì Covid-19

Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL

Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL được ban hành ngày 25/3/2020. Trong thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Một số doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất. Kéo theo đó là phần nhiều người lao động phải ngừng việc.

Xuất phát từ thực tế này, sở Lao đông – Thương binh và xã hội ban hành công văn hướng dẫn các doanh nghiệp trả lương và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc.

Nội dung chi tiết của công văn mời bạn đọc xem TẠI ĐÂY.

Hướng dẫn trả lương, giải quyết chế độ trong thời gian ngừng việc cho người lao động liên quan đến dịch bệnh Covid-19

Theo công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL, các doanh nghiệp thực hiện như sau:

1. Việc trả lương ngừng việc thực hiện theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động

Căn cứ Điều 98, Bộ luật Lao đông, người lao động được trả lương trong thời gian ngừng việc như sau:

  • Nếu ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động: người lao động được trả đủ tiền lương.
  • Nếu do lỗi của người lao động: người đó không được trả lương. Những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận. Tuy nhiên không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
  • Nếu không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác: tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Nguyên nhân khách quan khác có thể là: thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ,…

2. Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19

Người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 gồm:

  • Lao động là người nước ngoài chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
  • Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly.
  • Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc.

Đối với những trường hợp trên, tiền lương ngừng việc sẽ là mức lương do hai bên thoả thuận. Tuy nhiên mức này  không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

3. Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường

Trong trường hợp này, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với HĐLĐ. Việc điều chuyển này phải đáp ứng điều kiện:

  • Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ. Đồng thời không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
  • Thời gian làm công việc mới không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm. Trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

Lúc này, NLĐ được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì doanh nghiệp có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc sắp xếp lao động theo Điều 44 Bộ luật Lao động.

Xem thêm:

Hướng dẫn tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định mới nhất

Tải về mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Kỳ kế toán và những quy định quan trọng cần nắm rõ