Mẫu chứng từ tiền tệ Tải miễn phí mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư...

Tải miễn phí mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200

5745

Giấy đề nghị thanh toán được dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán kèm theo chứng từ để làm thủ tục thanh toán. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Cách viết Giấy đề nghị thanh toán

 • Đơn vị, bộ phận: ghi rõ tên đơn vị, bộ phận.
 • Kính gửi: ghi rõ gửi người quản lý doanh nghiệp hoặc người xét duyệt chi.
 • Họ tên người đề nghị thanh toán: ghi rõ họ tên người đề nghị thanh toán.
 • Bộ phận (hoặc địa chỉ): ghi rõ bộ phận làm việc, hoặc ghi địa chỉ nếu không phải người trong đơn vị.
 • Nội dung thanh toán: ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.
 • Số tiền: ghi rõ số tiền cần thanh toán bằng cả chữ và số
 • Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.
 • Tiếp theo cần ký tên đầy đủ và trình lên người có thẩm quyền xét duyệt.

Những lưu ý khi viết Giấy đề nghị thanh toán

 • Tên đơn vị, bộ phận ở góc phía trên bên trái của mẫu cần ghi rõ. Ví dụ: Đơn vị: Tổng công ty XYZ, Bộ phận: Phòng Hành chính tổng hợp.
 • Ghi rõ người đề nghị khi viết Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ gửi Tổng Giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp hoặc người có thẩm quyền xét duyệt chi.
 • Ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) nơi làm việc của người đề nghị thanh toán. Ví dụ: Họ và tên người đề nghị thanh toán: Trương Văn B. Bộ phận: Phòng Hành chính tổng hợp
 • Về nội dung thanh toán: Ghi rõ lý do thanh toán, nguồn gốc và mục đích của khoản chi trong nội dung đề nghị thanh toán. Ví dụ: Thanh toán tiền mua ghế ngồi cho cán bộ nhân viên tháng 5/2019.
 • Về số tiền: Tổng số tiền của khoản chi phải được ghi rõ ràng, chính xác. Số tiền thanh toán viết bằng số phải khớp với số tiền thanh toán viết bằng chữ. Ví dụ: Số tiền: 10.000.000 đồng (Viết bằng chữ): Mười triệu đồng chẵn
 • Ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm như: Tờ trình về việc xin mua, xin chi; Hóa đơn, chứng từ; Kế hoạch công tác. Ví dụ: Chứng từ kèm theo: Đề xuất số 185/ĐX-HCTH ngày 29/05/2019; Hóa đơn 0000002 ngày 29/5/2019, 01 Biên bản bàn giao hàng hoá – chứng từ gốc
 • Sau khi hoàn thành các đầu mục trên, người để nghị thanh toán sẽ ký và ghi đầy đủ họ tên rồi chuyển giấy đề nghị thanh toán cho kế toán trưởng và Giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người có tên trong mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc hợp lệ) xem xét và duyệt chi. Căn cứ Quyết định của Giám đốc, kế toán sẽ lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Mời bạn đọc tải về mẫu Giấy đề nghị thanh toán TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về miễn phí mẫu Thư xác nhận công nợ phục vụ kiểm toán

Tải về miễn phí mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 200

Tải miễn phí mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP