Nghiệp Vụ old Hướng dẫn làm thủ tục hủy hóa đơn cho kế toán viên

Hướng dẫn làm thủ tục hủy hóa đơn cho kế toán viên

392

Hóa đơn, một trong những yếu tố không thể thiếu ở trong các doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp, khi hóa đơn không dùng được hoặc hóa đơn bị lỗi. Doanh nghiệp sẽ bắt buộc phải làm thủ tục hủy hóa đơn cho doanh nghiệp của mình.

Những trường hợp nào cần phải làm thủ tục hủy hóa đơn

Không phải khi nào kế toán viên muốn hủy hóa đơn cũng được. Khi hóa đơn nằm ở trong những trường hợp được phép hủy, kế toán viên mới được hủy theo quy định. Những trường hợp kế toán viên cần phải làm thủ tục hủy hóa đơn, bao gồm:

 • Những hóa đơn trước đó bị kế toán viên in sai thông tin, in trùng với hóa đơn trước đó, in thừa. Tất cả những trường hợp hóa đơn này đều cần phải được làm thủ tục hủy hóa đơn trước khi doanh nghiệp tiến hành thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn mới.
 • Những doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân. Khi còn có sẵn hóa đơn nhưng những hóa đơn này lại không tiếp tục sử dụng. Như vậy, kế toán viên cần phải hủy hóa đơn này..
 • Những loại hóa đơn trước đó đã được các doanh nghiệp lập. Và sau thời hạn sử dụng, những loại hóa đơn đó cần phải hủy dựa trên Luật kế toán hiện hành.
 • Những loại hóa đơn tuy chưa được lập. Nhưng những hóa đơn đó lại là vật chứng vô cùng quan trọng, liên quan đến các vụ án mang tính hình sự. Những hóa đơn đó được xử lý theo quy định của pháp luật.

Hóa đơn đối với những trường hợp đổi tên hoặc đổi địa chỉ của công ty. Conog ty đó đã đặt in và phát hành hóa đơn, nhưng lại chưa sử dụng hết hóa đơn trước khi thay đổi tên công ty hoặc thay đổi địa chỉ công ty. Những hóa đơn này được quy định như sau:

 • Trong trường hợp doanh nghiệp chưa sử dụng hết hóa đơn, nếu không còn ý sử dụng lại hóa đơn, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục hủy hóa đơn và thông báo lại kết quả hủy hóa đơn cho bên cơ quan Thuế. Sau đó, đăng ký hóa đơn mới với cơ quan Thuế và tiến hành thông báo phát hành hóa đơn mới cho công ty.

Chú ý một số trường hợp viết hóa đơn sai

 • Trong trường hợp kế toán viên viết sai hóa đơn, nhưng hóa đơn đó chưa kê khai. Kế toán viên chỉ việc lập biên bản thu hồi lại những hóa đơn đã viết sai trước đó. Kế toán không cần phải làm thủ tục để hủy hóa đơn.
 • Trường hợp kế toán viên đã viết sai hóa đơn và đã kê khai hóa đơn đó. Chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai, bên cạnh đó, xuất hóa đơn điều chỉnh.

Hướng dẫn làm thủ tục hủy hóa đơn cho kế toán viên

Làm thủ tục hủy hóa đơn trong doanh nghiệp

Khi bạn muốn tiến hành làm thủ tục hủy hóa đơn trong doanh nghiệp, bạn cần phải thực hiện theo những hướng dẫn dưới đây.

 • Lập biên bản kiểm kê toàn bô các hóa đơn cần phải hủy
 • Tiến hành thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

+ Đối với những hộ kinh doanh gia đình, cá nhân sẽ không cần phải lập Hội đồng hủy hóa đơn. Điều kiện này chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp.

+ Tất cả những thành viên ở trong Hội đồng hủy hóa đơn đều phải ký vào trong biên bản hủy hóa đơn. Tất cả những cá nhân này đều phải có trách nhiệm với hóa đơn. Nếu việc hủy hoá đơn có xảy ra sai sót.

 • Chuẩn bị hồ sơ hủy hóa đơn, bao gồm:

+ Quyết định về việc thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

+ Bảng kiểm kê toàn bộ những hóa đơn cần hủy. Bao gồm: Tên của hóa đơn, số lượng hóa đơn cần hủy, ký hiệu của từng loại hóa đơn cần hủy.

+ Biên bản hủy hóa đơn

+ Thông báo về kết quả của việc hủy hóa đơn. Nội dung trong thông báo bao gồm: số lượng hóa đơn hủy, thời gian hủy, lý do hủy và phương pháp hủy…

Hình thức nộp thông báo hủy hoá đơn cho cơ quan Thuế

Khi doanh nghiệp đã hoàn thành xong việc hủy hóa đơn, sau đó cần phải gửi thông báo kết quả của việc hủy hóa đơn trong doanh nghiệp. Có hai hình thức để bạn có thể hủy hóa đơn cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Nộp thông báo hủy hóa đơn trực tiếp tại cơ quan Thuế
 • Nộp qua mạng bằng phần mềm HTKK

Xem thêm:

Quyết toán Thuế TNDN: Kinh nghiệm dành cho công ty sản xuất

Tải về mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2020

Đóng dấu giáp lai hợp đồng: Hướng dẫn đóng dấu nhanh và chuẩn nhất