Kế Toán Tổng Hợp Định khoản - Hạch toán Cần lưu ý các điểm này khi hạch toán tiền lương để...

Cần lưu ý các điểm này khi hạch toán tiền lương để trở thành kế toán giỏi

470

Trong một doanh nghiệp, dù quy mô doanh nghiệp lớn hay nhỏ đều phải có bộ phận Kế toán tiền lương. Quá trình hạch toán tiền lương cũng rất quan trọng đối với kế toán viên. Và trong công đoạn này, kế toán viên cần phải lưu ý một số các điểm để hoàn thành tốt công việc của mình.

Cần lưu ý các điểm này khi hạch toán tiền lương để trở thành kế toán giỏi

Quy định về chế độ Kế toán tiền lương trong các doanh nghiệp

Kế toán viên cần phải áp dụng Tài khoản 334 – Phải trả người lao động. Tài khoản này sử dụng để phản ánh những khoản chi phí phải trả cũng như phản ánh tình hình thanh toán của các khoản phải trả cho người lao động. Phản ánh về một số các khoản tiền như tiền lương, tiền công, tiền thưởng, các khoản trợ cấp Bảo hiểm của người lao động.

Kế toán viên cần phải nắm được rõ về kết cấu và nội dung của Tài khoản 334 như sau:

Bên Nợ:

  • Toàn bộ các khoản tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp Bảo hiểm xã hội. Toàn bộ những khoản chi phí mà doanh nghiệp đã chi, đã trả hết cho người lao động trước đó.
  • Các khoản chi phí được khấu trừ vào trong tiền lương, tiền công của người lao động.

Bên Có: Toàn bộ các khoản tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp Bảo hiểm xã hội. Toàn bộ những khoản chi phí mà doanh nghiệp phải chi, đã trả hết cho người lao động trước đó.

Số dư bên Có: Toàn bộ các khoản chi phí liên quan đến tiền lương, tiền công thuộc vào trong tính chất tiền lương. Và một số các khoản chi phí khác còn phải chi trả cho người lao động.

Một số tài khoản trong quá trình hạch toán

Hạch toán tiền lương phải trả cho người lao động

Khi kế toán viên tiến hành hạch toán các khoản tiền lương cho người lao động, kế toán cần chú ý đến những Tài khoản như sau:

  • Nợ TK 641: Tiền lương hàng tháng của bộ phận bán hàng
  • Nợ TK 642: Tiền lương hàng tháng của bộ phận quản lý
  • Nợ TK 622: Tiền lương hàng tháng của bộ phận sản xuất
  • Có TK 334: Tổng số lương phải trả cho nhân lực công ty

Hạch toán tiền Bảo hiểm mà người lao động phải chịu

Đối với quá trình hạch toán trích chi phí Bảo hiểm mà người lao động phải chịu, kế toán viên cần phải chú ý những Tài khoản như sau:

  • Nợ TK 334
  • Có TK 3383 – BHXH (tương ứng 8% x mức lương cơ bản của toàn doanh nghiệp).
  • Có TK 3384 – BHYT (tương ứng 3% x mức lương cơ bản của toàn doanh nghiệp).
  • Có TK 3386 – BHTN (tương ứng 1% x lương cơ bản của toàn doanh nghiệp).

Những điểm cần lưu ý khi hạch toán tiền lương

Cần lưu ý các điểm này khi hạch toán tiền lương để trở thành kế toán giỏi

Trong quá trình hạch toán tiền lương, doanh nghiệp cần phải lưu ý đến những vấn đề như sau. Đầu tiên, Kế toán tiền lương phải nắm được toàn bộ những quy định, nguyên tắc về tiền lương của pháp luật quy định. Nhằm đảm bảo công tác hạch toán tiền lương được thực hiện một cách đúng đắn, đem đến hiệu quả và đảm bảo được tính khoa học.

Ví dụ như ở trong Chế độ kế toán trong Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Đã có quy định chung về các loại hình doanh nghiệp. Nhưng ta có thể thấy rằng, trên thực tế, vẫn còn rất nhiều mô hình doanh nghiệp đặc thù khác. Như doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ… Như vậy, các kế toán viên luôn cần đề cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin để có thể ứng dụng kịp thời cho doanh nghiệp của mình.

Thứ hai, trong quá trình thực hiện chế độ phần hành kế toán tiền lương. Kế toán viên cần phải lưu ý về vấn đề bổ sung thêm các loại hồ sơ có liên quan. Ví dụ như trong Luật kế toán hiện hành, yêu cầu bắt buộc cần phải có những thủ tục như sau: Hồ sơ lao động; Quy chế lao động; Chế đô tiền lương; Thưởng trong doanh nghiệp… Bên cạnh đó, ở trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp còn có thể ký kết và thực hiện hợp đồng đối với các lao động vãng lai. Đối với những đối tượng này, cần có mã số thuế, chứng minh thư và hợp đồng.

Thứ ba, kế toán viên cần lưu ý bám sát theo những chính sách mới để giảm thiểu sai sót trong công tác kế toán. Hạn chế vi phạm để tránh bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, những quy định mới nhất về kế toán cần phải chú ý nhiều hơn.

Xem thêm:

Những dấu hiệu “nhận dạng” gian lận Báo cáo tài chính

Hướng dẫn làm thủ tục hủy hóa đơn cho kế toán viên