Kinh nghiệm Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2019 cho người mới làm kế...

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2019 cho người mới làm kế toán

698
Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2019 cho người mới làm kế toán

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho các bạn các thông tin về hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2019. Để chuẩn bị cho kỳ quyết toán của năm nay thật đầy đủ và chi tiết. Cùng theo dõi các bạn nhé!

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2019 cho người mới làm kế toán

Nguyên tắc cần phải tuân thủ khi kê khai quyết toán thuế TNDN 2019

– Đầu tiên, để có thể hiểu được những nguyên tắc cần tuân thủ khi quyết toán thuế TNDN. Thì bạn cần phải hiểu nó bao gồm những gì? Đó chính là khai quyết toán thuế TNDN theo năm hoặc khai thuế TNDN đến thời điểm có quyết định. Đây là khi mà doanh nghiệp thực hiện việc chia tách, hợp nhất, sáp nhập. Hoặc chuyển đổi loại hình công ty, loại hình kinh doanh, chấm dứt hoạt động.

– Nguyên tắc được nói đến ở đây chính là thời điểm nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN. Quy định chung, tối đa là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ này.

– Trong trường hợp doanh nghiệp có quyết định về việc chia tách, hợp nhất, sáp nhật. Chấm dứt hoạt động hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Thì hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN cần được nộp lại chậm nhất và 45 ngày. Kể từ ngày có quyết định chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chấm dứt hoạt động và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

– Không cần phải khai quyết toán thuế TNDN. Khi doanh nghiệp chuyển đổi mà bên thừa kế nhận hết toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi. Một số trường hợp điển hình như chuyển đổi từ Công ty TNHH sang công ty Cổ phần. Hoặc từ Công ty nhà nước thành công ty Cổ phần chẳng hạn.

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN 2019 đầy đủ gồm những gì?

– Một tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 3/TNDN (ban hành kèm thông tư 151/2014/TT-BTC).

Quyết toán thuế TNDN 2019 chính xác, nhanh chóng và hiệu quả

– Báo cáo tài chính của doanh nghiệp: Có thể báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính tại thời điểm mà công ty có quyết định việc tách, hợp nhất. Chuyển đổi loại hình kinh doanh, giải thể, chấm dứt hoạt động…

– Một số phù lục đính kèm theo tờ khai (ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và 151/2014/TT-BTC). Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 03-1C/TNDN ban hành kèm thông tư số 156/2013/TT-BTC. Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN ban hành kèm Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Lưu ý khi khai quyết toán thuế TNDN 2019

– Những hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho việc biếu tặng. Phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì được tính thuế TNDN. Còn những trường hợp dùng để biếu tặng cho đối tượng không phải là khách hàng và không phục vụ cho hoạt động kinh doanh thì không tính thuế.

– Chi phí sẽ được trừ khi doanh nghiệp xác nhận thu nhập chịu thế đối với các khoản chi có hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ, trong đó bao gồm hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng.

– Các khoản tiền lương, tiền công, phụ cấp cho người lao động. Khi hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chưa chi, không tính vào chi phí được trừ trừ. Trường hợp công ty có trích lập quỹ dự phòng. Ngoài ra, một số khoản không được tính khác như tiền lương. Tiền công của chủ doanh nghiệp (tư nhân, TNHH một thành viên). Thù lao cho các sáng lập viên, cổ đông không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất…

– Nếu doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên. Và có phát sinh bán lại trong năm dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn bất động sản thì phải làm tờ khai theo mẫu số 06/TNDN cùng với tờ khai 02/TNDN và phụ lục 03-5/TNDN.

– Chứng từ nộp thuế TNDN trong năm tài chính. Nhằm xác định được số thuế TNDN tạm nộp trong năm kê khai (từ ngày đầu năm tài chính cho đến hết 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính).

– Nếu như tổng số thuế tạm nộp trong kỳ kê khai thấp hơn số thuế TNDN bắt buộc phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải trả tiền chậm nộp với hơn 20% đó.

Tin rằng bạn đã nắm được những điều cơ bản nhất qua hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2019 trên. Cuối cùng, chúc bạn có một kỳ quyết toán thành công tốt đẹp nhé!

Xem thêm

Hướng dẫn nhanh cách dùng chữ ký số để nộp thuế điện tử

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 01 – Presentation of Financial Statements (Trình bày Báo cáo tài chính)

Hạch toán tài khoản 366 – Các khoản nhận trước chưa ghi thu theo hướng dẫn của Thông tư 107