Kinh nghiệm Phải làm gì nếu không may gặp các rủi ro về Thuế?

Phải làm gì nếu không may gặp các rủi ro về Thuế?

210

Chắc hẳn doanh nghiệp sẽ không ít lần gặp phải những rủi ro cao về vấn đề Thuế. Lúc này, doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử đã có mã của Cơ quan Thuế để giảm thiểu những vấn đề đó.

Khi có rủi ro cao về thuế nên sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp xác định rủi ro cao về Thuế bằng cách nào?

Những doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng sẽ có thể xác định được những vấn đề rủi ro cao về Thuế. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phải có một trong những dấu hiệu có rủi ro. Bao gồm những dấu hiệu:

  • Doanh nghiệp không được sở hữu, không có quyền sử dụng các cơ sở vật chất. Các cơ sở vật chất bao gồm: kho hàng của công ty, máy móc, nhà máy, phương tiện vận tải và một số những tài sản khác trong doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp thực hiện kinh doanh ở các lĩnh vực như khai thác đá, cát hay sỏi
  • Doanh nghiệp đã bị liệt kê vào trong diện đáng ngờ vì có những giao dịch không an toàn về Luật phòng chống rửa tiền
  • Doanh nghiệp có nguồn thu nhập lớn từ việc buôn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ với một số các công ty khác. Tuy nhiên, chủ những đối tác này lạ là bố mẹ vợ, anh chị em hoặc có quan hệ sở hữu chéo chiếm tỷ trọng lên đến 50% của doanh thu.

Không kê khai Thuế theo quy định

  • Doanh nghiệp đã không thực hiện kê khai Thuế theo đúng quy định của pháp luật. Bao gồm các hành vi như sau:

+ Doanh nghiệp không nộp hồ sơ khai Thuế hoặc có nộp nhưng nộp chậm. Thời gian nộp sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Hoặc tính từ ngày mà doanh nghiệp nhận được đăng ký kinh doanh và bắt đầu đi v vào hoạt động kinh doanh.

+ Khi doanh nghiệp thông báo với cơ quan Thuế tạm nghỉ kinh doanh. Tuy nhiên lại nghỉ quá thời hạn đã thông báo tạm nghỉ trước đó. Bên cạnh đó, cơ quan thuế đã kiểm tra và xác nhận doanh nghiệp trong quá trình này đã kinh doanh trở lại. Tuy nhiên không báo cáo lại với cơ quan Thuế.

+ Doanh nghiệp đã chuyển địa điểm kinh doanh. Không còn kinh doanh ở địa chỉ, nơi mà đã khai báo với Cơ quan Thuế. Tuy nhiên lại không khai báo lại với Cục thuế về việc đã chuyển địa điểm kinh doanh. Hoặc trong quá trình làm việc, cơ quan thuế tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh nhưng lại không thể xác định được đúng địa chỉ.

Một số dấu hiệu rủi ro về Thuế

  • Trong vòng 12 tháng, doanh nghiệp đã thay đổi địa chỉ kinh doanh lên đến 2 lần và không thông báo lại cho cơ quan Thuế. Hoặc doanh nghiệp còn không nộp đầy đủ Thuế cho địa chỉ mới chuyển đến. Song, doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn điện tử trong quá trình này.
  • Trong quá trình doanh nghiệp đang tiến hành mua hóa đơn của cơ quan Thuế. Nhưng lại được cơ quan Thuế gửi thông báo về, yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của có quan Thuế.
  • Trong thời gian một năm, doanh nghiệp gặp một số các vấn đề sau với cơ quan Thuế:

+ Doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Sử dụng hóa đơn dẫn đến các hành vi như trốn thuế, gian lận thuế… Bị cơ quan Thuế xử phạt hành chính lên đến 20 triệu đồng.

+ Doanh nghiệp đã vi phạm hành chính về hóa đơn 2 lần trong 1 năm. Và bị cơ quan Thuế xử phạt hành chính từ 08 triệu đồng trở lên.

+ Doanh nghiệp đã vi phạm về vấn đề sử dụng hóa đơn và bị xử phạt hành chính ít nhất 3 lần trong 1 năm tài chính.

Khi gặp rủi ro cao về Thuế, hãy sử dụng hóa đơn điện tử

Khi những người kinh doanh, người bán hàng, doanh nghiệp đang có dấu hiệu bị rủi ro cao về Thuế. Những đối tượng này cần sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế (ví dụ MeInvoice). Lưu ý, những hóa đơn này không cần phải phân biệt giá trị từng lần bán hàng và hàng hóa. Được quy định trong điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Những doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử có rủi ro cao về Thuế. Sẽ áp dụng nó trong vòng 12 tháng liên tục. Sau 12 tháng, nếu doanh nghiệp được xác nhận đã không còn có những rủi ro cao về Thuế. Sẽ không cần phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế nữa.

Xem thêm:

Những dấu hiệu “nhận dạng” gian lận Báo cáo tài chính

Hướng dẫn làm thủ tục hủy hóa đơn cho kế toán viên

Sử dụng hóa đơn điện tử hơn gì so với hóa đơn giấy?