Tags Thủ tục thanh lý tài sản cố định
Tải về Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Tải về Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC hướng dẫn chế...

Bài viết sau sẽ chia sẻ với các bạn văn bản hợp nhất các thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng...

Thủ tục thanh lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

Tài sản cố định khi đến thời điểm hư hỏng, lỗi thời hoặc hết giá trị sử dụng thì phải tiến hành làm thủ...
thanh lý tài sản cố định

Thủ tục và cách hạch toán thanh lý, nhượng bán tài...

Khi tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết, hoặc khi doanh nghiệp không có nhu cầu xử dụng có thể tiến...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Copyright © Nơi kế toán kết nối & sẻ chia