Kinh nghiệm Tải và hướng dẫn viết Mẫu biên lai thu tiền 06- TT...

Tải và hướng dẫn viết Mẫu biên lai thu tiền 06- TT theo Thông tư 200

2109

Khi cá nhân nộp bất cứ khoản tiền nào đó liên quan đến công ty, cần phải có biên lai thu tiền.  Sử dụng biên lai thu tiền để làm căn cứ cho công ty thanh toán hoặc để lưu quỹ công ty. Hiện nay, khi thanh toán bất cứ khoản tiền nào, kế toán sẽ sử dụng mẫu biên lai thu tiền mẫu 06 – TT theo Thông tư 200 của Bộ tài chính. 

Hướng dẫn viết biên lai thu tiền mẫu 06 – TT

Hướng dẫn viết biên lai thu tiền mẫu 06- TT theo Thông tư 200

Thông thường, các mẫu biên lai thu tiền cần phải được ghi rõ ràng. Sau đó đóng thành từng quyển biên lai để dễ dàng cho việc kiểm soát. Trong biên lai thu tiền cần phải ghi rõ ràng họ tên của người nộp tiền. Có địa chỉ của đơn vị thu tiền và trong các quyển sổ biên lai cần phải được đánh số.

  • Cần ghi rõ ràng họ tên cũng như địa chỉ của người nộp tiền
  • Đối với nội dung thu tiền, cần ghi số tiền đó thu cho mục đích gì
  • Ghi rõ ràng số tiền thu bằng cả số và chữ. Bên cạnh đó, ghi đầy đủ đơn vị tính bằng VNĐ hay USD.
  • Đối với biên lai thu tiền này cần phải được lập đủ 2 liên theo quy định.
  • Khi đã hoàn thành xong việc thu tiền, cả người thu tiền và người nộp tiền đều phải ký và ghi rõ họ tên của mình.

Sau khi đã hoàn thành xong biên lai thu tiền, đơn vị thu tiền sẽ dựa trên biên lai này để tổng kết lại toàn bộ số tiền đã được thu trong ngày.

Mẫu biên lai thu tiền 06  theo Thông tư 200

Khi bạn cần lập biên lai để thu tiền, có thể dựa theo biên lai mẫu dưới đây để lập.

Hướng dẫn viết biên lai thu tiền mẫu 06- TT theo Thông tư 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mời bạn đọc tải biên lai thu tiền mẫu 06 – TT theo Thông tư 200 TẠI ĐÂY

Xem thêm: