Nghiệp Vụ old Cách tính Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động...

Cách tính Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản

434

Trong quá trình chuyển nhượng bất động sản, mỗi cá nhân vẫn cần phải bị tính Thuế thu nhập cá nhân(TNCN). Chính vì thế mà việc nắm rõ các mức thu nhập tính thuế là vô cùng cần thiết trong các giao dịch chuyển nhượng bất động sản.

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản tính như thế nào?

Một số khoản thu từ việc chuyển nhượng bất động sản

Trong quá trình chuyển nhượng bất động sản, bạn sẽ thu được một số các khoản thu. Bao gồm:

 • Khoản thu từ việc nhượngn lại quyền sử dụng đất cho bên thứ 2 và những tài sản khác gắn liền với đất.
 • Khoản thu từ việc chuyển nhượng lại quyền sử dụng nhà ở
 • Khoản thu từ việc chuyển nhượng lại quyền cho thuê mặt đất hoặc mặt nước
 • Khoản thu từ việc góp vốn vào trong bất động sản để thành lập doanh nghiệp. Hoặc để góp vốn, tăng vốn sản xuất kinh doanh để phát triển doanh nghiệp

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng đất

Khi chuyển nhượng đất, sẽ có nhiều trường hợp chuyển nhượng. Như chuyển nhượng đất nhưng không có sẵn công trình; Chuyển nhượng đất có sẵn công trình trên mặt đất; Cả hai trường hợp chuyển nhượng đều được tính cùng 1 công thức.  Bạn sẽ tính Thuế thu nhập cá nhân dựa trên công thức sau đây:

Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng – ( Giá vốn + các chi phí hợp lí khác)

Trong đó:

 • Giá chuyển nhượng đất sẽ được ghi thực tế ở trên hợp đồng khi hai bên tiến hành chuyển nhượng.
 • Giá vốn trong quá trình chuyển nhượng đất sẽ được xác định tùy theo từng trường hợp cụ thể:

+  Khi mảnh đất đó có nguồn gốc Nhà nước, giá vốn của đất sẽ dựa trên chứng từ thu tiền sử dụng đất của Nhà nước

+ Khi mảnh đất có nguồn gốc từ Nhà nước, không cần mất tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất. Mức giá vốn của mảnh đất sẽ dựa vào mức giá mà Ủy ban Nhân dân quy định ở trong thời điểm chuyển nhượng.

+ Khi mảnh đất trước đó cũng được chuyển nhượng lại từ các cá nhân khác. Khi chuyển nhượng, giá vốn của nó sẽ dựa vào trong hợp đồng chuyển nhượng trước đó.

+ Đối với mảnh đất có được từ việc đấu giá, giá vốn của đất sẽ dựa vào mức giá của thời điểm chốt đấu giá.

 • Các chi phí hợp lý liên quan bao gồm các loại chi phí, lệ phí liên quan đến quyền sử dụng đất được quy định trong luật pháp nhà nước. Các loại chi phí sử dụng để cải tạo hay san lấp mặt bằng…

Thu nhập tính thuế nhượng quyền sở hữu nhà ở

Khi bạn chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, bạn sẽ tính thuế TNCN dựa trên công thức như sau:

Thu nhập tính thuế = Giá bán nhà – (Giá mua + các chi phí hợp lý khác)

Trong đó:

 • Giá bán chính là mức giá bán nhà thực tế được hai bên thỏa thuận và ghi ở trong hợp đồng chuyển nhượng.
 • Giá mua được ghi sẵn ở trong hợp đồng mua nhà trước đó. Còn đối với nhà không phải mua từ các giao dịch khác, không rõ nguồn gốc. Giá mua sẽ được căn cứ vào việc chứng minh giá trị nhà với Nhà nước tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất.
 • Các chi phí hợp lý khác bao gồm những chi phí liên quan đến nhà đó và có hóa đơn, chứng từ. Các loại lệ phí có liên quan đến việc sử chuyển nhượng nhà. Các loại lệ phí sử dụng để sữa chữa, nâng cấp nhà đất.

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản tính như thế nào?

Thu nhập bị tính Thuế thu nhập cá nhân từ việc cho thuê mặt đất, mặt nước

Khi bạn cho đối phương thuê mặt đất, mặt nước, sẽ áp dụng công thức sau đây để tính thuế TNCN.

Thu nhập tính thuế = Giá cho thuê lại – ( Giá thuê + Các chi phí hợp lý khác)

Trong đó:

 • Giá cho thuê lại là mức giá mà hai bên thảo thuận cho thuê và ghi trong hợp đồng cho thuê mặt đất, mặt nước tại thời điểm chuyển nhượng.
 • Giá thuê chính là mức giá thuê trước đó, được ghi rõ trong hợp đồng cho thuê
 • Các chi phí hợp lý liên quan là những khoản chi phí được sử dụng liên quan đến mặt đất, mặt nước đang cho thuê tại thời điểm hiện tại.

Cách tính Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản

Trường hợp đã xác định được mức thu nhập tính thuế khi chuyển nhượng bất động sản.

Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 25%

Trường hợp chưa xác định được thu nhập tính thuế.

Thuế TNCN = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 2%

Xem thêm: