Kinh nghiệm Chế độ thai sản 2020: NLĐ cần làm những thủ tục gì...

Chế độ thai sản 2020: NLĐ cần làm những thủ tục gì để được hưởng?

233

Đối với người lao động, khi làm việc ở bất cứ doanh nghiệp nào cũng đều sẽ có chế độ đãi ngộ riêng. Đặc biệt là chế độ thai sản 2020 dành cho người lao động luôn được quan tâm. Vậy, làm thế nào để được hưởng chế độ thai sản? Làm thủ tục hưởng có khó hay không?

Chế độ thai sản 2020: Làm thủ tục hưởng chế độ cho người lao động

Chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2020 cho người lao động

Đối với chế độ thai sản, sẽ có nhiều trường hợp mang thai và sinh con khác nhau. Mỗi trường hợp, người lao động sẽ cần phải chuẩn bị hồ sơ riêng biệt.

Lao động nữ sẩy thai, nạo hoặc hút, phá thai

Trong trường hợp này, lao động nữ sẽ được chia thành hai trường hợp nhỏ trong quá trình điều trị để chuẩn bị hồ sơ.

Trường hợp lao động nữ điều trị nội trú trong bệnh viện.

Trường hợp này, lao động nữ cần chuẩn bị những giấy tờ sau để hưởng chế độ thai sản 2020. Hồ sơ bao gồm:

  • Giấy xác nhận ra viện, sử dụng bản sao
  • Nếu trong trường hợp người lao động đó cần phải chuyển tuyến. Cần phải nộp giấy chuyển tuyến hoặc bản sao giấy xác nhận chuyển viện.

Trường hợp lao động nữ điều trị ngoại trú

Người lao động cần phải chuẩn bị những giấy tờ như sau:

  • Giấy chứng nhận khi nghỉ làm để hồi phục sức khỏe nhưng vẫn được hưởng BHXH
  • Giấy chứng nhận đã xuất viện, sử dụng bản sao, cần có chữ ký của người điều trị hoặc bác sĩ chăm sóc sau thời gian điều trị nội trú trong bệnh viện.

Trường hợp lao động nữ nghỉ sinh con

Đối với trường hợp lao động nữ nghỉ làm để sinh con, sẽ được chia thành nhiều trường hợp. Trường hợp sinh con thông thường, trường hợp sinh con xong mẹ chết, con chết…. Mỗi trường hợp sẽ chuẩn bị  thủ tục khác nhau. Cụ thể như sau:

Trường hợp sinh con thông thường

Người lao động sẽ phải chuẩn bị những giấy tờ như sau:

  • Giấy khai sinh, sử dụng bản sao. Có thể sử dụng trích lục giấy khai sinh hoặc sử dụng bản sao chứng sinh

Trường hợp sinh con xong nhưng con chết

Đối với trường hợp sau khi mẹ sinh con ra nhưng con chết, người lao động sẽ chuẩn bị giấy khai sinh, trích lục khai sinh hoặc chứng sinh. Bên cạnh đó, chuẩn bị thêm giấy khai tử của con, giấy báo tử hoặc trích lục khai tử của con. Còn nếu trong trường hợp mà khi con chết nhưng trước đó chưa có giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh. Người mẹ có thể sử dụng trích sao hoặc sử dụng hồ sơ bệnh án của người mẹ để chứng minh việc con mình đã chết.

Trường hợp sinh con xong nhưng người mẹ chết

Trong trường hợp này, người lao động sẽ chuẩn bị giấy khai sinh, sử dụng bản sao. Bản sao giấy báo tử hoặc giấy khai tử của người mẹ.

Trường hợp mẹ sinh con xong nhưng sức khỏe yếu không thể chăm sóc con

Người mẹ cần chuẩn bị giấy giám định y khoa để chứng minh được tình trạng sức khỏe yếu của mình. Bên cạnh đó cần chuẩn bị thêm giấy khai sinh hoặc chứng sinh của mình.

Trường hợp lao động nữ nghỉ việc để dưỡng thai

Chế độ thai sản 2020: Làm thủ tục hưởng chế độ cho người lao động

Trường hợp này, người lao động cần phải chuẩn bị thêm những giấy tờ như sau:

  • Trường hợp điều trị nội trú. Chuẩn bị giấy ra viện bản sao, chuẩn bị giấy xác nhận bệnh án của người lao động. Thể hiện người lao động đã nghỉ việc ở cơ quan để dưỡng thai.
  • Trường hợp điều trị ngoại trú. Sử dụng giấy chứng nhận được hưởng BHXH, thể hiển việc mình đã nghỉ việc để dưỡng thai.
  • Trường hợp người lao động cần phải giám định y khoa. Cần chuẩn bị thêm giấy giám định y khoa.

Trường hợp lao động nữ mang thai hộ hoặc nhờ mang thai hộ

Trường hợp này, người lao động cần phải chuẩn bị những thủ tục như sau:

  • Bản thỏa thuận về việc nhờ người khác mang thai hộ sinh con hoặc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Có thể sử dụng bản sao
  • Biên bản xác nhận thời điểm hai bên giao nhận đứa giữa người trẻ mang thai hộ hoặc nhờ mang thai hộ.

Thủ tục hưởng chế độ thai sản 2020

Để hưởng chế độ thai sản 2020, người lao động sẽ làm theo những bước sau.

Đầu tiên, người lao động sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan hoặc cho người sử dụng lao động. Thời hạn nộp hồ sơ là 45 ngày, kể từ ngày quay trở lại làm việc. Sau khi đã nộp xong hồ sơ, chỉ cần chờ cơ quan Bảo hiểm làm việc.

Nếu cơ quan Bảo hiểm nhận được hồ sơ do người sử dụng lao động nộp, thời hạn giải quyết trong vòng 6 ngày. Nếu nhận hồ sơ do người lao động nộp, thời hạn giải quyết trong vòng 3 ngày.

Xem thêm:

Hồ sơ quyết toán Thuế trong doanh nghiệp được chuẩn bị thế nào?

Khấu trừ Thuế giá trị gia tăng: Trường hợp được và không được khấu trừ thuế

Một kế toán giỏi cần có những kỹ năng nào?