Trang chủ Kinh nghiệm Lệ phí môn bài năm 2020: Thời gian, mức phí, các trường...

Lệ phí môn bài năm 2020: Thời gian, mức phí, các trường hợp được miễn

136

Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP, quy định về mức lệ phí môn bài năm 2020 cho các doanh nghiệp. Trong Nghị định có nhiều điểm mới được bổ sung và sửa đổi. Kế toán thuế trong các doanh nghiệp cần nhanh chóng cập nhật những điểm mới này.

Lệ phí môn bài: Những điểm mới trong Nghị định 22/2020

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài năm 2020

Ở trong Nghị định 22/2020, đã có thêm 3 trường hợp được miễn nộp phí môn bài, bắt đầu từ ngày 25/2/2020. Được quy định rõ ràng trong điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

  • Những đối tượng hoạt động kinh doanh sẽ được miễn lệ phí môn bài ở trong năm đầu tiên mới đi vào hoạt động. Hoặc mới bắt đầu tiến hành sản xuất và kinh doanh. Áp dụng đối với những đối tượng như sau:

+ Các công ty, tổ chức mới thành lập, mới được cấp mã số thuế và mã số doanh nghiệp

+ Những đối tượng cá nhân, những nhóm cá nhân, hộ gia đình lần đầu tiên tham gia hoạt động kinh doanh, sản xuất.

  • Những doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên đến mô hình doanh nghiệp nhỏ. Đã được quy định rõ ràng tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những đối tượng này sẽ được miễn nộp phí môn bài trong vòng 3 năm, kể từ ngày bắt đầu được cấp giấy phép kinh doanh.
  • Những trường phổ thông và mầm non thuộc nhóm công lập đều sẽ được miễn lệ phí môn bài.

Lưu ý: Trong khoản thời gian mà các đối tượng cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp đang được miễn lệ phí môn bài. Nếu có thành lập thêm chi nhánh nhỏ, thêm văn phòng đại diện. Những chi nhánh này cũng sẽ được miễn lệ phí môn bài.

Thời gian doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài năm 2020

Trong Nghị định 22/2020, thời hạn để đóng lệ phí môn bài đã có sự điều chỉnh phù hợp với các đối tượng. Cụ thể như sau:

  • Trường hợp của các doanh nghiệp mới được chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh. Sau khi được miễn lệ phí môn bài trong vòng 3 năm. Thời hạn nộp mức phí môn bài sẽ được quy định như sau:

+ Nếu thời gian hết hạn miễn mứcphí môn bài ở trong sáu tháng đầu năm. Thời gian nộp lệ phí sẽ được tính từ ngày 30/7 của năm hết hạn đó.

+ Nếu thời gian hết hạn miễn mức phí môn bài ở trong sáu tháng cuối năm. Thời gian nộp mức phí môn bài sẽ rơi vào ngày 30/1 của năm tiếp theo.

  • Trường hợp những cá nhân, hộ kinh doanh đã giải thể mô hình kinh doanh. Nhưng sau đó có hoạt động kinh doanh trở lại. Trường hợp này được quy định về thời gian nộp lệ phí môn bài như sau:

+ Trường hợp doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại ở trong sáu tháng đầu năm. Thời gian nộp lệ phí sẽ được tính từ ngày 30/7 của năm hết hạn đó.

+ Trường hợp doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại ở trong sáu tháng cuối năm. Thời gian nộp lệ phí môn bài sẽ rơi vào ngày 30/1 của năm tiếp theo.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp mức phí môn bài

Đối với mức thu phí môn bài của các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có sự thay đổi ở trong Thông tư 22/2020. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới được chuyển đổi từ mô hình kinh doanh hộ gia đình. Trước đó đã được quy định sẽ được miễn lệ phí môn bài trong vòng 3 năm đầu kinh doanh. Sau thời hạn được miễn lệ phí, số lệ phí phải nộp chỉ bằng ½ số lệ phí quy định. Cụ thể như sau:

  • Nếu thời gian hết hạn miễn mức phí môn bài ở trong sáu tháng đầu năm. Doanh nghiệp sẽ phải nộp mức phí môn bài cho cả năm kinh doanh đó
  • Nếu thời gian hết hạn miễn mức phí môn bài ở trong sáu tháng cuối năm. Doanh nghiệp sẽ chỉ cần nộp 50% số tiền môn bài của cả năm.

Khi doanh nghiệp ngừng sản xuất kinh doanh

Lệ phí môn bài: Những điểm mới trong Nghị định 22/2020

Khi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Dựa trong Điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP. Doanh nghiệp sẽ không cần phải nộp mức phí môn bài khi đáp ứng được một trong những điều kiện sau đây:

  • Có văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Gửi văn bản đến cơ quan Thuế trước ngày 30/1.
  • Chưa nộp mức phí môn bài của năm mà doanh nghiệp đang tạm ngừng sản xuất, kinh doanh

Những doanh nghiệp không đáp ứng đươc 1 trong 2 điều kiện này sẽ phải nộp phí môn bài của cả năm tạm ngừng đó.

Xem thêm: