Quy định Bảo Hiểm Bảo hiểm thất nghiệp năm 2020: Điều kiện hưởng và cách tính...

Bảo hiểm thất nghiệp năm 2020: Điều kiện hưởng và cách tính tiền trợ cấp

888

Vấn đề về các khoản trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) luôn được người lao động quan tâm. Bởi trong khoảng thời gian không có việc làm, người lao động sẽ được hưởng quyền lợi của mình. Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng biết cách tính các khoản trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp 2020. 

Bảo hiểm thất nghiệp 2020: Hướng dẫn tính Bảo hiểm cho người lao động

Điều kiện hưởng Bảo hiểm thất nghiệp 2020

 • Người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động với nơi mình làm việc. Ngoại trừ những trường hợp mà người lao động chấm dứt hợp đồng lao động sai quy định, trái pháp luật. Hoặc trường hợp mà người lao động đang được hưởng các mức trợ cấp thất nghiệp hay trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
 • Người lao động đã đóng lệ phí Bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trong vòng 24 tháng khi chấm dứt hợp đồng lao động. Đối với trường hợp hợp đồng lao động có xác định hoặc không có xác định thời gian.
 • Người lao động đã đóng lệ phí Bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trong vòng 36 tháng khi chấm dứt hợp đồng lao động. Đối với trường hợp hợp đồng lao động làm theo mùa vụ hoặc có thời hạn hợp đồng từ 3 tháng cho đến 12 tháng.
 • Đã đăng ký BHTN và nộp hồ sơ lên trung tâm dịch vụ tìm việc làm
 • Kể từ ngày nộp hồ sơ BHTN nhưng sau 15 ngày chưa tìm được việc làm mới.

Hướng dẫn tính tiền Bảo hiểm thất nghiệp

Khi người lao động đáp ứng được những điều kiện hưởng trợ cấp BHTN, sẽ được trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp. Được quy định rõ ở trong Điều 50 Luật Việc làm năm 2013. Mức tính trợ cấp thất nghiệp sẽ được tính như sau:

Trợ cấp TN = 60%  x Mức tiền bình quân trong tháng để đóng BHTN trong sáu tháng trước khi người lao động bị thất nghiệp.

Lưu ý:

 • Đối với những đối tượng người lao động hưởng lương theo chế độ Nhà nước ban hành. Mức trợ cấp tối đa hàng tháng của những đối tượng này sẽ không quá 5 lần mức lương cơ sở mà người đó được hưởng.
 • Đối với những đối tượng người lao động hưởng lương theo chế độ mà người sử dụng lao động quyết định. Mức trợ cấp tối đa hàng tháng của những đối tượng này sẽ không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng mà người đó được hưởng.

Tính trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp 2020 cụ thể trong từng trường hợp

Trong trường hợp người lao động sử dụng lương do Nhà nước ban hành

Bảo hiểm thất nghiệp 2020: Hướng dẫn tính Bảo hiểm cho người lao động

Tính trợ cấp thất nghiệp từ ngày 1/1/2020, khi lương cơ sở của người lao động là 1,49 triệu đồng/tháng. Với mức lương cơ sở này, mức trợ cấp thất nghiệp của người lao động sẽ được tính như sau: 5 x 1,49 triệu đồng/tháng = 7,45 triệu đồng/tháng.

Tính trợ cấp thất nghiệp từ ngày 1/7/2020, khi lương cơ sở của người lao động là 1,6 triệu đồng/tháng. Với mức lương cơ sở này, mức trợ cấp thất nghiệp của người lao động sẽ được tính như sau: 5 x 1,6 triệu đồng/tháng = 8 triệu đồng/tháng.

Trường hợp người lao động sử dụng tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Tính trợ cấp thất nghiệp từ ngày 1/1/2020, như sau:

 • Đối với mức tiền lương tối thiểu của vùng I, rơi vào 4,42 triệu đồng/tháng. Trường hợp này, mức trợ cấp thất nghiệp được tính như sau. 5 x 4,42 triệu đồng/tháng = 22,1 triệu đồng/tháng.
 • Đối với mức tiền lương tối thiểu của vùng II, rơi vào 3,92 triệu đồng/tháng. Trường hợp này, mức trợ cấp thất nghiệp được tính như sau. 5 x 3,92 triệu đồng/tháng = 19,6 triệu đồng/tháng.
 • Đối với mức tiền lương tối thiểu của vùng III, rơi vào 3,43 triệu đồng/tháng. Trường hợp này, mức trợ cấp thất nghiệp được tính như sau:.5 x 3,43 triệu đồng/tháng = 17,15 triệu đồng/tháng.
 • Đối với mức tiền lương tối thiểu của vùng IV, rơi vào 3,07 triệu đồng/tháng. Trường hợp này, mức trợ cấp thất nghiệp được tính như sau. 5 x 3,07 triệu đồng/tháng = 15,35 triệu đồng/tháng.

Thời gian người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đối với thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được tính dựa trên thời gian mà người lao động nộp lệ phí trợ cấp thất nghiệp. Nếu người lao động đóng đủ từ 12 cho đến 36 tháng sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Tiếp đó, nếu người lao động cứ đóng thêm 12 tháng nữa. Sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, người lao động sẽ không được hưởng quá 12 tháng trợ cấp thất nghiệp.

Xem thêm: