Khấu trừ Thuế giá trị gia tăng: Trường hợp được và không được khấu trừ thuế

Đăng bởi Bàn Thị Linh - 18/02/2020
ketoan.vn
709 Lượt đọc

Thuế GTGT là một trong những loại thuế đã quá đỗi quen thuộc trong doanh nghiệp. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp sẽ được khấu trừ Thuế GTGT. Tuy nhiên, một số trường hợp lại không được làm vậy.

Khấu trừ Thuế giá trị gia tăng: Trường hợp được và không được khấu trừ

Đối với phương pháp khai Thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp sẽ lựa chọn những phương pháp khai Thuế khác nhau.

 • Trong trường hợp doanh nghiệp lựa chọn kê khai Thuế GTGT dựa trên phương pháp khấu trừ. Như vậy, doanh nghiệp sẽ được xét khấu trừ Thuế GTGT đầu vào.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp lựa chọn kê khai Thuế GTGT dựa trên phương pháp trực tiếp. Như vậy, doanh nghiệp sẽ không được khấu trừ Thuế GTGT đầu vào

Những đối tượng chịu Thuế đầu vào được khấu trừ Thuế giá trị gia tăng

 • Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh những mặt hàng, cung ứng dịch vụ. Những mặt hàng chịu 0%, 5%, 10% hoặc những mặt hàng không phải kê khai chịu Thuế. Trường hợp này được xét khấu trừ Thuế GTGT đầu vào cho doanh nghiệp.
 • Nhưng trong trường hợp doanh nghiệp chỉ kinh doanh những mặt hàng không phải chịu Thuế. Tất cả những mặt hàng kinh doanh, cung ứng dịch vụ đều không chịu Thuế sẽ không được khấu trừ Thuế giá trị gia tăng đầu vào.
 • Trong trường hợp mà doanh nghiệp kinh doanh cùng lúc cả hai mặt hàng phải chịu Thuế và không phải chịu Thuế. Như vậy, doanh nghiệp sẽ chỉ được khấu trừ Thuế GTGT cho những mặt hàng bị chịu Thuế và những mặt hàng không cần kê khai chịu Thuế.

Đối với đối tượng hóa đơn chứng từ

Doanh nghiệp sẽ được khấu trừ Thuế GTGT cho hóa đơn đầu vào. Trong trường hợp:

 • Có giữ hóa đơn GTGT hợp pháp của những mặt hàng hay sử dụng dịch vụ trước đó mua vào.
 • Có giữ chứng từ nộp tiền Thuế GTGT khi nhập khẩu hàng hóa
 • Có giữ chứng từ nộp Thuế GTGT ở bên phía nước ngoài.

Trường hợp doanh nghiệp sẽ không được khấu trừ Thuế GTGT như sau:

 • Các hóa đơn GTGT của doanh nghiệp không đảm bảo đúng với quy địn của pháp luật. Như trong hóa đơn không có ghi Thuế GTGT
 • Trong hóa đơn không có ghi đầy đủ hoặc không chính xác những thông tin cơ bản của người bán. Như thông tin về họ tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán. Hoặc hóa đơn không thể xác định được người bán.
 • Trong hóa đơn không có ghi đầy đủ hoặc không chính xác những thông tin cơ bản của người mua. Như thông tin về họ tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua. Hoặc hóa đơn không thể xác định được người mua.
 • Những hóa đơn giá trị gia tăng bị làm giả, bị tẩy xóa, không tuân thủ quy định.
 • Trên hóa đơn không có ghi những thông tin về hàng hóa, dịch vụ trong giao dịch.

Đối với những khoản thanh toán được khấu trừ Thuế giá trị gia tăng

Khấu trừ Thuế giá trị gia tăng: Trường hợp được và không được khấu trừ

 • Những hóa đơn có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên sẽ không được thanh toán tiền mặt. Trường hợp thanh toán đúng quy định sẽ được khấu trừ. Trường hợp doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt sẽ không được khấu trừ Thuế GTGT.
 • Trong những trường hợp khi mua hành hóa, dịch vụ nhưng lại không thanh toán ngay. Hoặc chia ra thành nhiều lần thanh toán. Trường hợp này vẫn được khấu trừ Thuế nếu tại thời điểm thanh toán có hóa đơn GTGT đầu vào.
 • Trong trường hợp khi mua hàng nhiều lần, nhưng các lần đều có hóa đơn thanh toán dưới 20 triệu đồng. Nhưng tổng số lần mua trong ngày đó có tổng giá trị trên 20 triệu đồng. Như vậy, doanh nghiệp sẽ được khấu trừ với trường hợp mua hàng không thanh toán tiền mặt.

Trường hợp Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ xử lý thế nào?

Đối với những khoản Thuế GTGT đầu vào mà không được khấu trừ. Kế toán viên của doanh nghiệp sẽ tiến hành hạch toán những khoản đó vào trong chi phí để tính Thuế thu nhập doanh nghiệp. Hoặc hạch toán để tính nguyên giá của tài sản cố định trong công ty. Tiến hành trừ những số Thuế GTGT của các mặt hàng, của các dịch vụ mua từng lần và có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

Xem thêm:

Thời hạn lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách, báo cáo của kế toán

Chế độ khám thai năm 2020: Những điều người lao động cần biết

Những kinh nghiệm kế toán cực hay bạn nên ghi nhớ ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *