Kinh nghiệm Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET mới nhất

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET mới nhất

520

Đối với các doanh nghiệp trả lương NET cho người lao động, doanh nghiệp sẽ phải quy đổi lương NET sang lương GROSS khi tính thuế TNCN trả cho người lao động. Vậy cách tính thu nhập quy đổi như thế nào? Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ lương NET ra sao?

cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET

1. Căn cứ pháp lý tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET

  • Thông tư 92/2015/TT-BTC ban hành ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.
  • Công văn 2037/BTC-TCT ngày 16/2/2017 của Bộ Tài Chính.
  • Công văn 31784 ngày 17/5/2016 của Cục thuế Hà Nội

2. Thu nhập quy đổi là gì? Cách tính thu nhập tính thuế từ thu nhập quy đổi

Thu nhập quy đổi là gì?

Lương NET là thu nhập thực nhận của người lao động, tức là lương thuần, lương đã trừ đi khoản thuế TNCN, các khoản phụ cấp theo lương như BHXH, BHYT, BHTN… Trong đó, doanh nghiệp phải chịu toàn bộ chi phí thuế TNCN, BHXH, BHYT… và nộp thay người lao động.

Trước khi tính thuế TNCN phải trả cho người lao động theo lương NET, chúng ta phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế TNCN thành thu nhập tính thuế.

Cách tính thu nhập tính thuế từ thu nhập quy đổi

Công thức quy đổi như sau:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + các khoản trả thay – các khoản giảm trừ

Trong đó:

  • Các khoản trả thay là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do doanh nghiệp trả cho người lao động. Ví dụ: tiền làm visa cho chuyên gia nước ngoài, tiền chơi golf, phí hội viên, tiền học phí…
  • Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh, giảm trừ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quỹ hưu trí tự nguyện, khoản được trừ do đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
  • Lưu ý: Tiền thuê nhà là một trong các khoản trả thay. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, số tiền tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế của đơn vị (chưa bao gồm tiền thuê nhà).

3. Ví dụ về tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET

Ví dụ thực tế

Giả sử năm 2019, công ty TNHH Kế toán Việt nam ký hợp đồng lao động với ông Nguyễn Văn A với mức lương 40.000.000 đồng/tháng. Công ty áp dụng cách tính thuế TNCN theo lương NET.

Bên cạnh tiền lương, công ty còn trả cho ông A phí hội viên câu lạc bộ chơi golf 1.000.000 đồng/tháng.

Ông A phải đóng bảo hiểm bắt buộc là 3.000.000 đồng/tháng và công ty đứng ra nộp thay thuế TNCN cho ông A.

Trong năm, ông A chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân. Ngoài ra không có người phụ thuộc và không có khoản giảm trừ do đóng góp từ thiện, nhân đạo hay khuyến học.

Cách tính thuế TNCN theo lương NET

Bước 1: Tính thu nhập làm căn cứ quy đổi

= 40.000.000 + 1.000.000 – (9.000.000 + 3.000.000) = 29.000.000 (đồng)

Bước 2: Tính thu nhập tính thuế dựa trên thu nhập làm căn cứ quy đổi

Áp dụng bậc 5 trên Bảng quy đổi phụ lục 02/PL-TNCN

= ( 29.000.000 – 3.250.000)/0.75 = 34.333.333 (đồng)

Bước 3: Tính thuế TNCN từ thu nhập tính thuế

Thuế TNCN phải nộp = 34.333.333 x 25% – 3.250.000 = 5.333.333 (đồng)

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET khi công ty nộp thay tiền thuê nhà cho cá nhân

Tiếp theo ví dụ trên, giả sử ông A được công ty TNHH Kế toán Việt Nam trả thay tiền thuê nhà 10.000.000 đồng/ tháng.

Cách tính thuế TNCN của ông A như sau:

Bước 1: Xác định tiền thuê nhà trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi

– Thu nhập làm căn cứ quy đổi (tính bên trên) = 29.000.000 đồng.

– Thu nhập tính thuế tính theo thu nhập làm căn cứ quy đổi (tính bên trên) = 34.333.333 đồng.

– Thu nhập chịu thuế (không bao gồm tiền nhà)

= 34.333.333 + 9.000.000 + 3.000.000 = 46.333.333 đồng

– Theo quy định hiện hành, số tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền nhà) = 15% x 46.333.333 = 6.950.000 (đồng).

Như vậy, tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi là 6.950.000 đồng.

Bước 2: 

– Tính thu nhập làm căn cứ quy đổi

= 40.000.000 + 1.000.000 + 6.950.000 – (9.000.000 + 3.000.000) = 35.950.000 đồng

– Tính thuế thu nhập tính thuế:

= (35.950.000 – 3.250.000) /0.75 = 42.600.000 đồng

– Tính số thuế TNCN phải nộp

= 42.600.000 x 25% – 3.250.000 = 7.400.000 đồng/tháng

Như vậy, số thuế TNCN công ty phải nộp cho ông A hàng tháng là 7.400.000 đồng/tháng

Xem thêm bài viết tại

Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN (05/QTT-TNCN) trên phần mềm HTKK

Điều kiện ủy quyền, không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2020

Hướng dẫn tính thuế TNCN năm 2020 của cán bộ, công chức